Woonloket - beperkte openingsuren

In de maand augustus is het woonloket enkel open op woensdag (voormiddag) en donderdag (voormiddag en avond). Telefonisch is het woonloket bereikbaar woensdagvoormiddag en donderdag (hele dag).

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bekendmakingen

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

BEKENDMAKING BESLISSING over de plan-mer-plicht van het ruimtelijk uitvoeringsplan
“Herbestemming open ruimte te Grimbergen”
De gemeente Grimbergen heeft een verzoek tot raadpleging opgesteld voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ’Herbestemming open ruimte‘. In dit verzoek tot raadpleging werden de effecten van de geplande ontwikkeling op het leefmilieu onderzocht. Milieueffecten zijn onder meer effecten op het vlak van gezondheid en veiligheid van de mens, effecten op het vlak van mobiliteit en ruimtelijk ontwikkelingen, en effecten op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.
Deze screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. SCRPL17057 en bij de dienst Leefmilieu & Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren, tot en met 8 september 2017.

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

BEKENDMAKING BESLISSING over de plan-mer-plicht van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Beigemveld” te Grimbergen
De gemeente Grimbergen heeft een verzoek tot raadpleging opgesteld voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ’Beigemveld‘. In dit verzoek tot raadpleging werden de effecten van de geplande ontwikkeling op het leefmilieu onderzocht. Milieueffecten zijn onder meer effecten op het vlak van gezondheid en veiligheid van de mens, effecten op het vlak van mobiliteit en ruimtelijk ontwikkelingen, en effecten op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.
Deze screeningsnota met bijlagen en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. SCRPL17056 en bij de dienst Leefmilieu & Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren, tot en met 29 december 2017.
Te Grimbergen, 3 augustus 2017.

Bekendmakingen - dienst Financiën

 

B E K E N D M A K I N G.
_____________________________
 JAARREKENING 2016 - POLITIEZONE
 JAARREKENING 2016 - GEMEENTE
 INZAGE.
-------------------------------------------------------------------------------
 OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 EN 187 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 29 JUNI 2017 DE JAARREKENING 2016 – LOKALE POLITIE EN DE JAARREKENING 2016 – GEMEENTE HEEFT VASTGESTELD.
 
DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.
                                                                                          

Grimbergen 4 JULI 2017.
                                                                                             

De burgemeester,
Marleen Mertens
 
 

B E K E N D M A K I N G
-------------------------------------------------------------------------------------
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 27 APRIL 2017

Schrapping aanbouwmodule compostbakken uit het gemeentelijk retributiereglement op de verkoop van compostvaten, compostbakken en GFT-bakjes – Aanslagjaren 2017 - 2019

HEEFT VASTGESTELD.
DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.


Grimbergen, 31 mei 2017

De burgemeester, Marleen Mertens

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

B E K E N D M A K I N G
--------------------------------------------------------------

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 1 JUNI 2017

Gemeentelijk subsidiereglement voor de instap in een digitaal platform voor handel en horeca.

Wijziging van het belastingreglement betreffende vaststellen van administratieve kosten in geval van geen of laattijdige betaling. Aanslagjaren 2017-2019.

Gemeentelijk belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard. Aanslagjaren 2017-2019. Bepaling inwerkingstreding.

HEEFT VASTGESTELD.
DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.


Grimbergen, 26 juni 2017
De burgemeester, Marleen Mertens

 

Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

Er zijn momenteel geen bekendmakingen van de dienst Openbare Werken.Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie