Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Wonen en bouwen

Reglementen betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard

Belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard - aanslagjaar 2015

Belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige  en  milieutechnische aard - aanslagjaren 2017-2019
Beslissing van 17 december 2015, zoals gewijzigd vastgesteld bij beslissing van 28 april 2016 en 22 december 2016(gecoördineerde versie)

Belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige  en   milieutechnische aard - aanslagjaren 2017-2019
Beslissing van 26 januari 2017
NOG NIET VAN KRACHT: Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de datum van de inwerkingtreding van onderhavig reglement in functie van de oplevering van de software nodig voor een vlotte werking via het Vlaams omgevingsloket.