De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 25 december
dinsdag 26 december
maandag 1 januari
vrijdag 5 januari (vanaf 11 uur)---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Belasting- en retributiereglementen

Het is niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen een belasting en een retributie. Hieronder worden de verschillen kort uitgelegd:

Een belasting kan worden omschreven als een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van het gemeentebestuur, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van het gemeentebestuur. De belastingen hebben enerzijds tot doel de openbare dienstverlening in haar geheel te financieren. Anderzijds kunnen sommige belastingen ook een nevendoel hebben, bijvoorbeeld het ontmoedigen van sluikstorten en verwaarlozing.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een dienst geleverd door het gemeentebestuur in het voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst.

Een overzicht van alle belasting- en retributiereglementen staat onder Reglementen.