De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 25 december
dinsdag 26 december
maandag 1 januari
vrijdag 5 januari (vanaf 11 uur)---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bevoegdheden

De gemeenteraad is op lokaal vlak het belangrijkste democratisch verkozen bestuursorgaan en heeft dan ook de volheid van bevoegdheid.

Dit houdt in dat zij enerzijds beslist over alles wat van gemeentelijk belang is maar anderzijds ook door de hogere overheid kan gevraagd worden te beslissen over zaken van algemeen of van provinciaal belang.

In dit laatste kader oefent de gemeenteraad bijvoorbeeld toezicht uit op de kerkfabrieken van de gemeente en op het OCMW (cfr. o.m. begroting en rekening) en kan het in functie van bepaalde te nemen beslissingen een openbaar onderzoek of een volksraadpleging nemen.

Op het gebied van de behartiging van de gemeentebelangen - haar hoofdopdracht - dient het de belangrijkste beslissingen te nemen en dit voor de volgende materies: het gemeentepersoneel, de financiën, de aankopen, het onroerend gemeentelijk patrimonium, ruimtelijke ordening en leefmilieu, politionele bevoegdheden en rechtsgedingen.