Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bouwlijnen

Melding aanvang der werken en aanvraag controle bouwlijn dienen vooreerst tijdig schriftelijk aangevraagd te worden. Wanneer de bouwlijn werd uitgepaald dient er telefonisch contact opgenomen te worden met de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Grimbergen. Een controle door de dienst ruimtelijke ordening zal dan gebeuren in aanwezigheid van de bouwheer, architect of aannemer.