De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 11 juli
vrijdag 21 juli
dinsdag 15 augustus


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Buiten de markt  -  Ambulante handel

Indien u een standplaats wenst buiten de markten, zeg maar een standplaats voor ambulante handel,  download dan onderstaand formulier en mail het naar gemeentebestuur@grimbergen.be of stuur het op naar het gemeentebestuur, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.

Standplaatsen worden toegekend volgens de voorwaarden vermeld in het huishoudelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein buiten de markten, alsook rekening houdend met het politiereglement.

De prijs wordt bepaald aan de hand van het belastingsreglement op het privaat gebruik van het openbaar domein.

Download huishoudelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein buiten de markten.

Download het belastingsreglement op het privaat gebruik van het openbaar domein.

Download het aanvraagformulier ambulante handel
         - digitale versie
         - papieren versie