De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 1 mei (Feest van de Arbeid)


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Vlaanderen feest

Vlaanderen Feest

Richtlijnen voor de aanvraag van een activiteit in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Vlaanderen Feest – ook in Grimbergen!

Tijdens de eerste weken van juli viert Vlaanderen feest ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag op 11 juli. De Cultuurraad roept in opdracht van de gemeente Grimbergen iedereen - particulier, vereniging, buurtcomité… - op om tussen 1 en 11 juli feestelijke activiteiten op te zetten. Onder de noemer Vlaanderen Feest! willen we zoveel mogelijk mensen in een ontspannen sfeer samen brengen en laten genieten van elkaars gezelschap.

Wat wij u vragen
- Uw activiteit vindt plaats op het grondgebied Grimbergen
- Uw activiteit staat open voor een ruim publiek
- Uw activiteit vindt plaats tussen 1 en 11 juli 2017
- U maakt geen gebruik van een ander gemeentelijk subsidiekanaal zoals bv. de feestbon
- U respecteert het Nederlandstalige karakter van de gemeente Grimbergen
- Het Vlaamse karakter van uw activiteit wordt onder andere kenbaar gemaakt door het zichtbaar aanwezig zijn van de Vlaamse Leeuw en de vlag van Vlaanderen Feest.

     Opgelet:
     o privéfeesten, activiteiten met winstoogmerk en religieus getinte feesten komen niet in aanmerking
     o u mag geen gebruik maken van een ander gemeentelijk subsidiekanaal zoals bv. de feestbon

Wat wij u bieden
- U krijgt een tussenkomst in uw gemaakte kosten al naargelang de beschikbare middelen en op basis van een stavingsdossier.
- Kosten voor eten en drank komen niet in aanmerking.
- U kan gratis materiaal uitlenen bij de gemeente Grimbergen, waarbij ook het transport inbegrepen is. Uitlenen van materiaal kan zolang de voorraad strekt.
- U surft mee op de gezamenlijke promotiecampagne.

Dien een aanvraag in

Dien voor 1 mei 2017 een aanvraag in bij de Cultuurraad, t.a.v. Maja Coltura, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen. Eind mei krijgt u meer informatie over het feit of uw aanvraag in aanmerking komt en welke kosten vergoed zullen kunnen worden.

AANMELDINGSFORMULIER