De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 26 december
vrijdag 6 januari (vanaf 11 uur)


Voor de bibliotheken en de recyclageparken gelden bijkomende sluitingsdagen:
Zaterdag 24 en 31 december: Bibliotheken gesloten vanaf 12 uur. Recyclageparken open van 9 tot 11.30, namiddag gesloten
Vrijdag 6 januari: Bibliotheken gesloten vanaf 11 uur. Recyclageparken hele dag gesloten.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Kinderopvang

Maatschappelijk assistenten vlnr Anita, Ingrid en Leen

Dienst voor onthaalouders

Contactpersonen: Anita Costers, Leen Verhest en Ingrid De Backer
tel. 02 267 15 05, onthaalouders@ocmw-grimbergen.be
OCMW Grimbergen - dienst voor onthaalouders, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen


Op zoek naar kinderopvang?
Neem ook een kijkje op de site van Kind en Gezin.

Vragen over kinderopvang?
Bel tijdens de kantooruren naar het meldpunt kinderopvang: 02 260 13 60
Het meldpunt is een initiatief van het lokaal overleg kinderopvang (LOK).

Kinderopvang in Grimbergen in samenwerking met het OCMW en de gemeente.
Neem een kijkje in onze folder.

Kinderopvang: betaal het juiste tarief!

Om voor de kinderopvang het tarief volgens uw inkomen te betalen, moet u zelf stappen zetten.
Nieuwe regeling van Kind en Gezin: betaalt u als ouder voor kinderopvang een prijs volgens uw inkomen (inkomenstarief), dan moet u dit zelf berekenen op de website www.kindengezin.be. Rubriek Mijn Kind en Gezin.

Waarom is de berekening belangrijk?
Wanneer u geen ‘attest inkomenstarief’ kunt geven aan uw kinderopvang, dient de opvang u de maximale dagprijs aan te rekenen.
Dus bereken op de website www.kindengezin.be uw inkomenstarief voor de kinderopvang. U ontvangt dan onmiddellijk een mail met het ‘attest inkomenstarief’. Bezorg dit attest (of een kopie ervan) aan uw opvang. Met dit attest kan uw opvangorganisatie de opvangdagen factureren volgens uw inkomenstarief. De opvang heeft de kindcode op dit attest ook nodig om de aanwezigheden van uw kindje te kunnen doorgeven aan Kind en Gezin.

Wanneer doet u de berekening?
Bij de aanvang van de kinderopvang. Zo kan de kinderopvang uw factuur opmaken volgens het tarief van uw inkomen.
U kunt het attest inkomenstarief (berekening) pas aanvragen twee maanden voor de voorziene opvangdatum.

Hoe gaat u tewerk?
Ga naar http://www.kindengezin.be en klik helemaal linksboven op de startpagina op ‘Mijn Kind en Gezin’. Op de website van Kind en Gezin vindt u een filmpje met uitleg over alle stappen en een lijst met vragen en antwoorden waar u extra informatie kunt vinden.

U moet zich eerst registreren. Daarvoor hebt u volgende gegevens nodig: een eigen mailadres en een e-ID met pincode of een federaal token met wachtwoord en gebruikersnaam.

Dan kunt u het inkomenstarief berekenen. De meeste gegevens worden automatisch ingelezen via de databank van de FOD Financiën en het Rijksregister en het tarief wordt automatisch berekend.
U ontvangt dan een mail met het attest inkomenstarief. Dit attest is geldig tot het einde van het jaar waarin u het attest aanvraagt.

Kunt u onmogelijk beschikken over een e-ID, federaal token of een individueel mailadres?
Dan neemt u contact met de verantwoordelijken van de dienst voor onthaalouders. Zij kunnen u helpen om het attest aan te vragen. Hiervoor hebt u het meest recente aanslagbiljet nodig.