Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

OCMW - dienstverlening

Het OCMW heeft een uitgebreide dienstverlening voor de hele bevolking van Grimbergen.

Met onze sociale en financiële hulpverlening zetten we ons in voor de meer kwetsbaren in onze maatschappij.

Via onze ruime dienstverlening zorgen we evenzeer voor:
> diensten  thuiszorg: voor bejaarde, zieke en gehandicapte personen zodat ze thuis kunnen blijven wonen;
> woongelegenheden voor bejaarden;
> het dienstencentrum met een uitgebreid aanbod aan boeiende activiteiten;
> kinderopvang.


Bij de verschillende rubrieken vindt u meer informatie over onze dienstverlening en de gegevens van onze contactpersonen.


Het organogram geeft een overzicht van de OCMW-werking.

Onze missie, visie en waarden.
Beknopt jaaroverzicht 2015