De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 26 december
vrijdag 6 januari (vanaf 11 uur)


Voor de bibliotheken en de recyclageparken gelden bijkomende sluitingsdagen:
Zaterdag 24 en 31 december: Bibliotheken gesloten vanaf 12 uur. Recyclageparken open van 9 tot 11.30, namiddag gesloten
Vrijdag 6 januari: Bibliotheken en recyclageparken hele dag gesloten.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Erkenning

De erkenning van een kind is een wettelijke bekentenis van vader- of moederschap en is reeds mogelijk vóór de geboorte. Hiertoe is een doktersattest van zwangerschap met de vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum vereist.
Moeder en vader moeten zich met hun identiteitskaarten aanbieden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
De erkenning kan ook geschieden voor, tijdens of na het opmaken van de geboorteakte.
De erkenning kan gebeuren voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van om het even welke gemeente of een notaris en in het buitenland ten overstaan van de Belgische diplomatieke of consulaire ambtenaar.