De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 1 mei (Feest van de Arbeid)


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.
Nieuwe openingsuren Pierebad vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei gelden er nieuwe openingsuren in het Pierebad.

Klik HIER voor het nieuwsbericht.

Klik HIER voor meer informatie over zwembad Pierebad.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Euthanasie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan een wilsverklaring euthanasie afleggen bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. De wilsverklaring moet voldoen aan de voorwaarden in de wet.

Waar en hoe uw aangifte doen?
De wilsverklaring kunt u aangeven op de dienst burgerlijke stand. Hiervoor dient u een aangifteformulier in te vullen.
U kan dit formulier op elk moment invullen. Dit moet onder de volgende voorwaarden:

  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen die eveneens de wilsverklaring ondertekenen;
  • minstens een van de twee getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de patiënt;
  • als de betrokkene de verklaring niet meer kan opstellen dan kan een meerderjarige, die geen materieel belang heeft, de wilsverklaring opstellen. Deze wilsverklaring vermeldt de reden van de medische ongeschiktheid. Als bijlage voegt u een medisch getuigschrift bij als bewijs;
  • de wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door diegene die de verklaring aflegt, de getuigen en, in voorkomend geval, de vertrouwensperso(o)n(en);
  • met de verklaring kan alleen rekening gehouden worden indien zij opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor de vraag de euthansie effectief toe te passen.