Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Financiën

Donderdag 19 mei – 20.00 uur
Bijzaal raadzaal gemeentehuis

Agenda:
- Jaarrekening 2010
- Jaarrekening 2010 – politiezone

Inzagerecht:

Financiële dienst / kabinet secretaris (elke werkdag 9.00 – 11.30 t.e.m. 19/05/2011)