Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Wonen - Gemeentelijke verordeningen

Politiereglement
Naar het politiereglement.

Gewestelijke en Provinciale Stedenbouwkundige verordeningen
via onderstaande link kan u een overzicht treffen van de geldende Gewestelijke en Provinciale verordeningen
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Verordeningen

Algemeen bouwreglement
bouwreglement gemeente Grimberghen (gemeenteraad d.d. 14/08/1936 en 16/10/1936, afgekondigd en aangeplakt op 24/12/1936).
Naar het algemeen bouwreglement.

Bevoorrading van het gebouw in elektrische energie
wijziging art 8 van het bouwreglement inzake bevoorrading van het gebouw in elektrische energie, bij KB van 28/08/1970 (gemeenteraad: 29/12/1969, aanplakking KB: 7/10/1970)

Verkavelingsreglement
gemeentelijk verkavelingsreglement (gemeenteraden 1/7/1967 en 1/12/1967, met kennisname door de bestendige deputatie in vergadering van 26/01/1968, dienst 12, nr 12/656 409/5353) + gemeenteraadbeslissing dd 25/10/1979.
Naar het verkavelingsreglement.

Het aanleggen of vernieuwen van voetpaden
gewijzigd reglement op het aanleggen of vernieuwen van voetpaden (gemeenteraad 26/6/1986, BD 26/2/1987).
Naar het reglement op het aanleggen of vernieuwen van voetpaden.

Het vellen van loofbomen en knotwilgen
aanvullend reglement op het vellen van loofbomen en knotwilgen (gemeenteraad 29/03/1979, goedgekeurd bij M.B. van 26/03/1984).
Naar het reglement op het vellen van loofbomen en knotwilgen.

Het plaatsen van regenwaterreservoirs voor eengezinswoningen
bouwverordening op het plaatsen van regenwaterreservoirs voor eengezinswoningen (gemeenteraad 25/01/1979).
Naar het reglement plaatsen van regenwaterreservoirs.

De aanleg van parkeerruimten
Aanvullende bouwverordening op de aanleg van parkeerruimten (gemeenteraad 22/01/1998).
Naar reglement aanleg van parkeerplaatsen.

Belasting op ontbreken van parkeerplaatsen (gemeenteraad 19/12/2013). Zie reglementen -  belasting- en retributiereglementen - 2014-2019.

De lozing van afvalwaters
De lozing van afvalwaters
gemeentelijke verordening voor de lozing van afvalwaters (gemeenteraad 20/11/2003, goedkeuring BD 1/12/2005, publicatie BS 23/12/2005).Naar reglement lozing van afvalwaters.

Voor de te volgen procedure zie onder
zie http://www.grimbergen.be/rioolaansluitingen.html.

Toewijzingsreglement sociale woningen
dit reglement zal van toepassing zijn op de toekomstige sociale woningen (gemeenteraad 08/03/2010). Naar toewijzingsreglement sociale woningen.

Gemeentelijk reglement sociaal wonen
dit reglement heeft tot doel het sociaal woonaanbod uit te breiden en dit om te voldoen aan het bindend sociaal objectief opgelegd door het decreet van 27/03/2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (gemeenteraad 24/06/2010). Naar gemeentelijk reglement sociaal wonen.

Gemeentelijk reglement leegstand en heffing
dit reglement bepaald de opname in het leegstandsregister, de leegstandsheffing op gebouwen en woningen, de aanslagvoet van de leegstand, vrijstelling en invordering van leegstandsheffing (gemeenteraad 24/06/2010). Naar gemeentelijk reglement leegstand en heffing.