Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Gewestplan

Voor Vlaanderen werden voor verschillende delen van het gewest gewestplannen opgemaakt. Zo‘n gewestplan geeft de bestemmingsgebieden voor een deel van het gewest aan en beschikken vaak over aanvullende stedenbouwkundige voorschriften.
De gemeente Grimbergen is gelegen binnen het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse d.d. 7 maart 1977.