De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 11 juli
vrijdag 21 juli
dinsdag 15 augustus


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Huisvuilophaling

Voor alle afvalvragen kan u terecht bij Haviland via dispatching@haviland.be of op het nummer 02 334 17 40.

Om de ophalingen vlot te laten verlopen is het ook absoluut noodzakelijk dat de zakken tijdig worden buiten gezet. Dit kan reeds daags vóór de ophaling, ten vroegste vanaf 20 uur 's avonds. De ophalingen kunnen gebeuren vanaf 6.30 uur.

Klachten

Bij klachten aangaande de ophalingen (alle fracties) kan u recthstreeks terecht bij Haviland (02 334 17 40).