De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 15 augustus


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.


 

Beperkte dienstverlening dienst Ruimtelijke Ordening van 24 juli tot 4 augustus.
Door onvoorziene omstandigheden zal de dienstverlening bij de dienst Ruimtelijke Ordening van 24 juli tot 4 augustus beperkt zijn. Lees HIER meer.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Identiteitskaarten

Kinderen tot 12 jaar:

Het identiteitsstuk voor kinderen tot 12 jaar wordt gratis verstuurd aan de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent bij de eerste inschrijving in het bevolkingsregister, meestal bij de geboorte.
Dit identiteitsstuk is enkel geldig in België.

Kids-ID: wanneer kinderen jonger dan 12 jaar binnen Europa reizen dienen zij in het bezit te zijn van een elektronisch identiteitsdocument met foto (Kids-ID).
Wat hebben wij nodig: een pasfoto met effen, witte achtergrond, vooraanzicht, aangezicht centraal.
Uw zoon of dochter dienen zelf aanwezig te zijn bij de aanvraag samen met één van de ouders.

De aanmaak zal ongeveer 3 weken in beslag nemen. Het is dan ook zeer belangrijk om deze kaart tijdig aan te vragen.

Kostprijs: € 6,10 (bij aanvraag te betalen).

Vanaf 12 jaar:

U wordt uitgenodigd om een basisdocument te komen ondertekenen.
Wat hebben wij nodig: uw oproepingskaart, uw huidige identiteitskaart en 1 duidelijke pasfoto met witte achtergrond.

Kostprijs: € 20,20 (bij aanvraag te betalen).

Na 3 à 4 weken ontvangt u per post de PIN en PUK code. Van zodra dat u deze codes ontvangt moet u langskomen op de gemeente loket 3 ‘Elektronische identiteitskaarten’ om de kaart te activeren en af te halen. U moet hiervoor uw oude identiteitskaart en uw codes meebrengen!

Voor meer inlichtingen over de elektronische identiteitskaart en de bestaande toepassingen waarvoor u deze kaart kan gebruiken, kan u steeds terecht aan het loket 3 van de dienst Bevolking. tel.: 02/260.12.85 of op volgende website: www.eid.belgium.be

Vanaf 15 jaar moet men de identiteitskaart steeds bij zich dragen.

Momenteel is de kaart 5 jaar geldig.

Vanaf 01/03/2014:

10 jaar geldig.

Jongeren van 12 jaar tot 18 jaar: geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart is beperkt tot 6 jaar.

Vanaf 75 jaar: geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart is 30 jaar.
De certificaten van de elektronische identiteitskaart dienen echter om de tien jaar vernieuwd te worden.

De tarieven zijn nog niet bekend.

Bij verlies of diefstal moet u aangifte doen bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats of bij het dichtst bijgelegen politiebureau. Er wordt dan een ’bewijs van verlies of vernietiging van een identiteitskaart‘ afgeleverd voor een duur van 1 maand. Indien binnen een periode van 7 dagen de identiteitskaart niet wordt teruggevonden, wordt via de bevolkingsdienst de procedure van het verkrijgen van een nieuwe identiteitskaart ingezet.

Belangrijk:
Met dit ’bewijs van aangifte van verlies of vernietiging van een identiteitskaart‘ kan u niet naar het buitenland gaan en moet u op de gemeente van de hoofdverblijfplaats een ’voorlopige identiteitskaart‘ aanvragen.
Het formulier tot aanvraag wordt door u en door de ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn gemachtigde ondertekend. Met dit document en een foto meldt u zich aan bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen en Bevolking, Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel, om een voorlopige identiteitskaart te bekomen. Deze kaart wordt, na controle van de identiteit, gratis aan u uitgereikt en dient na uw buitenlandse reis ingeleverd te worden op de dienst ’Identiteitskaarten‘ op het gemeentehuis. Dit kan tegelijk gebeuren bij de afhaling van uw nieuwe identiteitskaart.

OPGELET: bepaalde landen aanvaarden deze voorlopige kaarten NIET. Gelieve tijdig te informeren.