De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 15 augustus


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.


 

Beperkte dienstverlening dienst Ruimtelijke Ordening van 24 juli tot 4 augustus.
Door onvoorziene omstandigheden zal de dienstverlening bij de dienst Ruimtelijke Ordening van 24 juli tot 4 augustus beperkt zijn. Lees HIER meer.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Instapdata

2,5 jaar? Ik ga naar school!
Een kleuter kan starten in het kleuteronderwijs vanaf de instapdag volgend op de datum waarop het de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt heeft.
Elk schooljaar zijn de instapdagen vastgelegd op de volgende dagen:
de eerste schooldag na de zomervakantie;
de eerste schooldag na de herfstvakantie;
de eerste schooldag na de kerstvakantie;
de eerste schooldag van februari;
de eerste schooldag na de krokusvakantie;
de eerste schooldag na de paasvakantie;
de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.
Kleuters die de leeftijd van drie jaar bereikt hebben kunnen elke dag instappen.