Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Interne milieuzorg

Als gemeentebestuur wensen wij onze inwoners aan te zetten tot een milieuverantwoord gedrag, en hierbij willen we zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven. Interne milieuzorg is dan ook een thema dat binnen onze gemeentediensten hoog op de agenda geplaatst wordt.

Om hiermee van start te gaan werd binnen de gemeentediensten een werkgroep interne milieuzorg opgericht. In eerste instantie zal deze werkgroep zich richten op papier- en energiebesparing. Maar ook verschillende andere thema‘s zoals milieuvriendelijke mobiliteit, een duurzaam productgebruik en afval vermijden en correct sorteren krijgen de nodige aandacht.

Op het gebied van energiebeleid is de gemeente bezig met de evaluatie van de huidige toestand in verschillende gebouwen. Dit dient de aanzet te zijn tot verschillende grote en kleine ingrepen die het energieverbruik merkbaar moeten terugdringen. In dit kader besliste het schepencollege ook om het Lokaal Kyotoprotocol te ondertekenen. Hiermee engageert de gemeente zich onder meer om een energiebesparing van 7,5 % te realiseren. Uiteraard is hierbij de persoonlijke inzet van iedere medewerker van belang. Een goede sensibilisatie van het eigen personeel via nieuwsbrieven, en via de werkgroep interne milieuzorg moet hiervoor garant staan.

Door continu aandacht te schenken aan kleine aandachtspunten wensen we papier te besparen. Dubbelzijdig afdrukken, eenzijdig bedrukt papier hergebruiken en enkel afdrukken wat nodig is: dit kan al gauw een hele besparing opleveren zonder dat dit veel moeite kost.

Door de gemeentediensten worden allerlei producten, materialen en apparaten aangekocht. Er worden ook allerlei werken uitgevoerd waarvoor de gemeente zelf materialen aankoopt. Hierbij willen we kiezen voor milieuverantwoord en duurzaam productgebruik. Zo wordt bij bouwwerken gekozen voor hout dat milieuverantwoord geproduceerd wordt. Bij de aankoop van kuisproducten wordt de impact van de producten op het milieu steeds mee in rekening gehouden.

In de toekomst wil de gemeente al deze maatregelen binnen haar eigen werkterrein verder uitbreiden om zo als voorbeeld te dienen voor haar eigen inwoners, de bedrijven en verenigingen.