Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Kapvergunning

Ontbossing of vellen van bomen

De definitie van ’ontbossing‘ (Bosdecreet, art. 4, 15°) luidt als volgt: “iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven”.
Indien men niet spreekt over ontbossing, gaat men het hebben over het rooien of vellen van bomen, ook al gaat het hier over één of meerdere bomen.

Ontbossing
Rooien of vellen van bomen