Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Spelotheek De Puzzel

Voor alle Grimbergaren

'Spelen‘ het hoort bij de kindertijd en is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.
Aangepast speelgoed geeft het kind volop mogelijkheden tot oefenen, ontdekken en fantaseren.
In spelotheek De Puzzel kunnen alle Grimbergenaren educatief en verantwoord speelgoed uitlenen.

Een groepje van enthousiaste vrijwilligers zorgt voor de werking.
Als onthaalteam willen ze de ouders ook bijstaan bij hun zoektocht naar aangepast speelgoed voor hun kind.
De spelotheek beschikt over een uitgebreid gamma van speelgoed met stukken speelgoed die u als ouder niet gemakkelijk kunt aanschaffen.

Een fijne ontmoetingsplek

Het Huis van het Kind wil een plaats zijn waar ouders hun vragen kunnen stellen, hun bezorgdheden kunnen uiten, hun hart kunnen luchten en problemen kunnen signaleren.
De Puzzel wil daarom ook een ontmoetingsplek zijn waar ouders hun ervaringen met andere ouders kunnen delen.

De spelotheekvrijwilligers hebben ervaring met opvoeding en omgang met kinderen en willen dit graag delen met anderen.

Praktische regeling

Om speelgoed te kunnen uitlenen betaalt u een lidgeld.
Het lidgeld bedraagt 5 euro per jaar of 2,5 euro voor personen met een verhoogde tegemoetkoming.
Alle Grimbergse inwoners (0-99 jaar) kunnen lid worden.

Ontlening
U kunt maximum 2 stukken speelgoed ontlenen.
Duurtijd: U mag het speelgoed houden tot de tweede volgende openingsdag. Dit is ongeveer een maand.
De ontlener is verantwoordelijk voor het uitgeleende speelgoed.  Bij het lenen of bij thuiskomst moet u het speelgoed nakijken op hygiëne, beschadiging en volledigheid.
Bij het inleveren kijkt de spelotheek-medewerker het speelgoed na op hygiëne, beschadiging en volledigheid.

Reglement spelotheek De Puzzel
Goedgekeurd OCMW-raad 14/07/2015 - bekendgemaakt op website 30/07/2015 - inwerkingtreding op 1/09/2015

Openingsuren spelotheek De Puzzel

Spelotheek De Puzzel, Verbeytstraat 3, 1853 Grimbergen

De spelotheek voorziet 2 openingstijden per maand:
- elke eerste dinsdag van de maand van 16 – 20 uur en
- elke derde woensdag van de maand van 14 – 17 uur.
Vanaf september: ook open elke tweede zaterdag van de maand
van 10 - 12 uur.


De volgende openingsmomenten zijn:
in augustus: dinsdag 2 augustus 2016 van 16 - 20 uur en woensdag 17 augustus 2016 van 14 - 17 uur.

in september: dinsdag 6 september 2016 van 16 - 20 uur, zaterdag 10 september van 10 - 12 uur en woensdag 21 september 2016 van 14 - 17 uur.
in oktober: dinsdag 4 oktober 2016 van 16 - 20 uur, zaterdag 8 oktober van 10 - 12 uur en woensdag 19 oktober 2016 van 14 - 17 uur.
in november: dinsdag 8 nobember 2016 van 16 - 20 uur, zaterdag 12 november van 10 - 12 uur en woensdag 16 november 2016 van 14 - 17 uur.
in december: dinsdag 6 december 2016 van 16 - 20 uur, zaterdag 10 december van 10 - 12 uur en woensdag 21 december 2016 van 14 - 17 uur.

Meer info

De Puzzel: 0494 53 70 49 tijdens de openingsuren van De Puzzel
coördinator Huis van het Kind: Ingrid Hanssens tel. 0473 56 77 20
ingrid.hanssens@ocmw-grimbergen.be

Klik hier voor de flyer

De catalogus van de spelotheek vindt u op de website van het Huis van het Kind