De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 1 mei (Feest van de Arbeid)


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Duurzaam bouwen en wonen

Gratis duurzaam bouwadvies

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent de gemeente Grimbergen een premie voor het geven van een 'duurzaam bouwadvies' aan particulieren. Voor alle woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente Grimbergen geeft de gemeente een premie van € 50 per duurzaam bouwadvies en dit voor een basisadvies van maximum 3 uur.

Dit planadvies kan aangevraagd worden bij het Provinciaal Steunpunt duurzaam wonen en bouwen en houdt een uitgebreid technisch advies op vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, keuzes van verwarmingssystemen, waterbesparing en duurzame materialen in.

U kan het subsidiereglement 'duurzaam bouwadvies' hier raadplegen.

U kan een afspraak maken via steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be. Telefonisch reserveren kan op het nummer 016-23 26 49.

Infoavonden duurzaam bouwen en wonen

Door energiezuinig en duurzaam te bouwen of te verbouwen vermindert de CO2-uitstoot van je woning en werk je mee aan een klimaatvriendelijke gemeente. Bovendien daalt je energiefactuur drastisch. Wil je jouw kennis rond duurzaam en energiezuinig bouwen vergroten en ben je op zoek naar heldere informatie? Hou dan zeker het milieunieuws in de gaten en kom naar één van onze infoavonden over duurzaam bouwen. Regelmatig wordt er een infoavond georganiseerd, telkens over een ander thema m.b.t. duurzaam bouwen.

Kyoto in de wijk

De Kyotomobiel werd ontwikkeld om advies op maat te geven over duurzaam energiegebruik en isolatie. Een goed geïsoleerd huis helpt om energie te sparen en aan wooncomfort te winnen. Bovendien draagt het isoleren bij tot de vermindering van de CO2-uitstoot. Inwoners uit heel de gemeente kunnen bij de Kyotomobiel terecht met al hun vragen over isolatie en energie. Je krijgt er informatie over alle mogelijke maatregelen, relevante premies, de Vlaamse energielening en de samenaankoop dak- en zoldervloerisolatie van 3Wplus. Wie dat wenst kan voor 40 euro kiezen voor een begeleidingstraject dat nog heel wat meer inhoudt.

De Kyotomobiel hield in de zomer van 2016 halt in het Abtsdal, het Zonneveld en de Verbrande Brug/Gaston Devoswijk. In 2017 zal de Kyotomobiel opnieuw neerstrijken in Grimbergen. Hou dus zeker het milieunieuws in het oog.

In samenwerking met: Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Gemeente Grimbergen, Gemeente Kampenhout, Gemeente Londerzeel, Gemeente opwijk, Gemeente Zemst, Beweging.net, De Paddenbroek vzw.

Samen Energiek, uw woning doorgelicht!

In december 2016/januari 2017 zal er bij vijf Grimbergse gezinnen een 'warming-up homeparty' doorgaan. Met dit project wil de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, i.s.m. Beweging.net, de methodiek van het 'thermografisch onderzoek' kenbaar, toegankelijk en betaalbaar maken naar het brede publiek. Het 'thermografisch onderzoek' wordt gekoppeld aan 'duurzaam verbouwadvies'. Tijdens een 'warming-up homeparty' gaat men in de woning op stap met een warmtecamera en worden de warmteverliezen in kaart gebracht. Via infraroodfoto's wordt een schat aan informatie verzameld betreffende de energetische kwaliteit van de woning. Met de resultaten die dit onderzoek oplevert, kan men vrij snel gerichte acties ondernemen en significant energie besparen. Finaal wordt er per wooneenheid een technisch verslag opgemaakt door vzw Dialoog in opdracht van het Steunpunt Duurzaam Bouwen. Door een vijftal geïnteresseerden (buren, collega's, familie, vrienden, ...) uit te nodigen op de warming-up homeparty ontstaat er een multiplicator effect.