De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

donderdag 25 mei
vrijdag 26 mei
maandag 5 juni


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Klankbordgroep

Klankbordgroep

Gemeenten die het burgemeestersconvenant ondertekenen, engageren zich om concrete maatregelen te nemen om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen en een klimaatactieplan op te stellen en uit te voeren. De gemeente heeft duidelijk een voorbeeldfunctie bij de uitvoering van het klimaatactieplan, maar de doelstelling van 20% CO2-reductie kan niet gerealiseerd worden zonder actieve inbreng van inwoners, verenigingen en bedrijven.

Het doel van de klankbordgroep is de voortgang van uitwerking van het klimaatactieplan verder op te volgen, een uitgebreid lokaal netwerk uit te bouwen en lokale initiatieven te promoten en stimuleren. De klankbordgroep komt 1 à 2 maal per jaar samen.

Wens je ook je steentje bij te dragen aan de uitwerking van acties in het kader van het klimaatactieplan? Neem dan contact op met de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening (Jessika Doms, jessika.doms@grimbergen.be, 02/260 13 33).