Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Leeninfo

Lidmaatschap
De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen.
Inschrijving gebeurt op voorlegging van de identiteitskaart.
Het jaarlijks lidgeld bedraagt:
- 18: gratis
+ 18: € 5,00

Leentermijn en leengeld

U kan 15 materialen ontlenen (ongeacht het type materiaal)

Materiaal

Leentermijn

Leengeld

Boete (per dag en per werk)

Boek

4 weken

Gratis

€ 0,10

Strip

4 weken

Gratis

€ 0,10

Tijdschrift

4 weken

Gratis

€ 0,10

Cd

4 weken

€ 0,50

€ 0,10

Dvd/cd-rom

4 weken

€ 0,50

€ 0,10