Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieubeleid

De gemeente Grimbergen streeft ernaar om een duidelijke en duurzame beleidsvisie uit te bouwen, die moet duidelijk maken wat de gemeente op korte, middellange en lange termijn wil bereiken op het gebied van milieu en milieubeleid.