Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieunieuws

Duurzaam verbouwen, maar u weet niet hoe eraan te beginnen?

Inwoners die plannen hebben om hun woning te verbouwen tot een beter geïsoleerde, energie-efficiënte woning, kunnen bij het gemeentebestuur een warmtescan aanvragen, gekoppeld aan een duurzaam bouwadvies van het provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. 
 
Bij een warmtescan maken een vrijwilliger en een adviseur van het provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen een rondgang doorheen de woning. Met een warmtecamera wordt de temperatuur in de woning gemeten om de warmteverliezen in kaart te brengen. Via de infraroodfoto‘s krijgen de bewoners nuttige informatie over de energetische kwaliteit van hun woning.
 
De adviseur van het provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen geeft advies op het vlak van isolatie, ventilatie en energiezuinige verwarmingssystemen. Achteraf ontvangen de bewoners een technisch verslag met de belangrijkste aandachtspunten en een aantal relevante technische fiches.
 
Voor de uitvoering van de warmtescan, inclusief het bijhorende energierapport, wordt een retributie van € 20 gevraagd. U bent deze retributie echter pas verschuldigd indien u één jaar na de datum van de warmtescan geen enkele maatregel uit het bijhorende energierapport hebt uitgevoerd.
 
Heeft u vrienden, familie, buren of kennissen die ook verbouwplannen hebben en hun woning energiezuiniger willen maken? Nodig hen dan ook uit voor de rondgang in uw woning en organiseer een echte ’warming-up homeparty‘. Zijn er minstens vijf andere geïnteresseerde verbouwers aanwezig op uw homeparty, dan ontvangt u een waardebon van € 25, die u kan gebruiken bij de Grimbergse handelaars.
 
Warmtescans, inclusief duurzaam bouwadvies, kunnen aangevraagd worden met dit aanvraagformulier.
 
Meer informatie?
Neem contact op met de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening van het gemeentebestuur (Jessika Doms, jessika.doms@grimbergen.be , 02 260 13 33).

Groepsaankoop 'Energieke daken'

De provincie Vlaams-Brabant organiseert in samenwerking met IGO, PajoPower, 3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de gemeenten de provinciale campagne 'Energieke daken'.

De groepsaankoopactie van 2017 richt zich op dakisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen. 3WPlus en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden een aantal lokale aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal.

Deelnemersvoorwaarden:
-
De groepsaankoop 'Energieke daken' richt zich enkel op inwoners van de provincie Vlaams-Brabant.
- De prijzen binnen de groepsaankoop Energieke Daken zijn geldig tot en met 31/12/2017.
- Binnen de 5 werkdagen na de aanvraag dient de aannemer contact op te nemen met de aanvrager om een afspraak vast te leggen. De aannemer komt langs en maakt een individuele prijsofferte. Deze individuele prijsofferte dient binnen de 10 werkdagen na deze afspraak opgesteld te worden door de aannemer.
- De individuele prijsofferte is vrijblijvend en zal zonder kosten gebeuren, ook bij niet uitvoering van de werken.
- Pas na wederzijdse goedkeuring van deze gedetailleerde individuele prijsofferte door de geïnteresseerde aanvrager en de aannemer kan er een definitieve overeenkomst worden gesloten.
- De voorwaarden van deze individuele offerte zullen vanuit het project worden opgevolgd en gecontroleerd. Er zijn ook controles mogelijk tijdens de uitvoering van de werken.

Meer informatie? Neem contact op met Katrien Vervloet of Ine Renson: groepsaankopen@3wplus.be, 02 451 53 84.

Meer info kan je ook terugvinden op www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop.