Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieunieuws

Gratis infosessie energiezuinig ventileren - 14 maart 2017

Deze gratis infosessie gaat over het verband tussen een goede, luchtdicht afgewerkte isolatie en een gecontroleerde ventilatie. We evalueren de verschillende ventilatiesystemen (A, C en D) op vlak van efficiëntie, gebouwintegratie en energiezuinigheid. Kortom: je leert hoe correct ventileren een goede luchtkwaliteit garandeert en tegelijk past binnen het plaatje van een energiezuinige en comfortabele woning. De gratis infosessie gaat door op dinsdag 14 maart 2017 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis.

Meer informatie: Dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening (02/260 13 33, jessika.doms@grimbergen.be).

Kyotomobiel komt terug naar Grimbergen

De Kyotomobiel van 3Wplus houdt tijdens de lente opnieuw zes weken halt in Grimbergen. Net zoals in de eerste fase zal de Kyotomobiel te vinden zijn in de wijken Abtsdal (Koraalstraat), Gaston Devos en Zonneveld (Beukendreef) en dit tijdens volgende periodes:
- Abtsdal: 20 maart tot 31 maart 2017;
- Gaston Devos: 3 april tot 14 april 2017;
- Zonneveld: 17 april tot 28 april 2017.

De Kyotomobiel zal op volgende momenten open zijn:
- Woensdag- en vrijdagnamiddag: van 12u tot 15u;
- Donderdagavond: van 16u tot 19u.

Het is in de Kyotomobiel mogelijk om gratis informatie te bekomen over isoleren en energie, en een volledige energieaudit van de woning aan te vragen, en dit voor slechts 40 euro. Tijdens zo'n audit neemt projectleider Thijs Stegen de volledige woning onder de loep, gevolgd door een leesbaar rapport met een overzicht van mogelijke maatregelen en de tijd waarop de investeringen terugverdiend zijn. De woonconsulent van de gemeente geeft alle mogelijke informatie over de beschikbare premies en subsidies, de voordelige Vlaamse energielening,...

De aanwezigheid van de Kyotomobiel in Grimbergen past perfect in de klimaatdoelstellingen van de gemeente. De gemeente probeert er immers samen met de provincie Vlaams-Brabant alles aan te doen om de CO2-uitstoot omlaag te halen. De inwoners kunnen daarin een belangrijke rol spelen, door hun woning bijkomend te isoleren of te kiezen voor alternatieve energie zoals zonnepanelen of warmtepompen.

Meer informatie:
0488/ 55 98 55 of kyotoindewijk@3wplus.be

VOGELGRIEP: INFORMATIE GERICHT AAN DE HOBBYHOUDERS VAN PLUIMVEE EN VOGELS

Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke op 1 februari jl., zijn er diverse voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in gans België betreffen.

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om alle in gevangenschap gehouden vogels maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus circuleert op dit ogenblik volop in wilde vogels, bijna overal in Europa, en wordt gemakkelijk door direct contact tussen vogels overgedragen. De voorzorgsmaatregelen helpen dit voorkomen door contacten tussen uw vogels en wilde vogels zoveel als mogelijk te verhinderen.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?
- U dient al uw pluimvee en vogels op te hokken of af te schermen.
Het afschermen kan gebeuren door uw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
- Daarnaast moet u uw dieren binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. U mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Daarnaast zijn alle markten en verzamelingen van pluimvee en andere vogels tijdelijk verboden, om eventuele besmettingen met vogelgriep in de hobbysector geen kans op verspreiding te geven. Onder verzamelingen worden alle evenementen of activiteiten verstaan waarbij vogels van verschillende origine op een zelfde plaats worden samengebracht.

We herinneren u eraan dat het FAVV heeft benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren.

U kan voor verdere informatie steeds de website van het FAVV raadplegen op www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/ of het nummer 0800/99.777 contacteren

Earth Hour op 25 maart 2017

Earth Hour is gestart als een lokaal initiatief van WWF Australië. Op 31 maart 2007 hebben 2.2 miljoen mensen in Sydney hun lichten gedurende een uur uitgeschakeld. De oproep van WWF bereikte vervolgens jaarlijks steeds meer mensen. Niet alleen meer in Australië, maar overal ter wereld. Ook in België. Earth Hour is het grootste globale evenement geworden dat rekent op maatschappelijke betrokkenheid. Door individuen, families, gemeenschappen, bedrijven, ... te verenigen voor een gemeenschappelijk doel, wordt een beweging in gang gezet en zorgen we ervoor dat de toekomstige generaties ook kunnen genieten van een gezonde planeet.

Iedereen kan op zaterdag 25 maart 2017 deelnemen door gewoon de lichten een uurtje te doven van 20.30 uur tot 21.30 uur! Op die manier toont u uw steun aan de strijd tegen de klimaatverandering.