Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieunieuws

Gezocht: eigenaars van energiezuinige woningen

Ben je eigenaar van een passiefhuis, lage- energiewoning of heb je een deel van je woning energievriendelijk en duurzaam verbouwd? Wil je kandidaat-bouwers een rondleiding geven om je bouw- en woonervaringen met hen te delen? Dan vragen we graag jouw medewerking voor onze campagne Ecobouwers Opendeur.
Ecobouwers Opendeur is een jaarlijks initiatief van Bond Beter Leefmilieu. Tijdens twee opendeurweekends op 11 & 12 en 18 & 19 november brengen we kandidaat (ver)bouwers in contact met ervaren en energiebewuste bouwheren. Hiervoor zoeken we eigenaars van energiezuinige en duurzame huizen die hun woning tijdens één of beide campagneweekends willen openstellen voor bezoekers en hun verhaal willen doen. Hoe groot de groep bezoekers is en wanneer ze langskomen bepaal je zelf.

Interesse? Ken je vrienden, collega's of familie die hun energiezuinige woning willen openstellen?

Inschrijven en meer info op www.ecobouwers. be of bij jurgen.naets@bblv.be (02 282 19 42).

Groepsaankoop 'Energieke daken'

De provincie Vlaams-Brabant organiseert in samenwerking met IGO, PajoPower, 3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de gemeenten de provinciale campagne 'Energieke daken'.

De groepsaankoopactie van 2017 richt zich op dakisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen. 3WPlus en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden een aantal lokale aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal.

Deelnemersvoorwaarden:
-
De groepsaankoop 'Energieke daken' richt zich enkel op inwoners van de provincie Vlaams-Brabant.
- De prijzen binnen de groepsaankoop Energieke Daken zijn geldig tot en met 31/12/2017.
- Binnen de 5 werkdagen na de aanvraag dient de aannemer contact op te nemen met de aanvrager om een afspraak vast te leggen. De aannemer komt langs en maakt een individuele prijsofferte. Deze individuele prijsofferte dient binnen de 10 werkdagen na deze afspraak opgesteld te worden door de aannemer.
- De individuele prijsofferte is vrijblijvend en zal zonder kosten gebeuren, ook bij niet uitvoering van de werken.
- Pas na wederzijdse goedkeuring van deze gedetailleerde individuele prijsofferte door de geïnteresseerde aanvrager en de aannemer kan er een definitieve overeenkomst worden gesloten.
- De voorwaarden van deze individuele offerte zullen vanuit het project worden opgevolgd en gecontroleerd. Er zijn ook controles mogelijk tijdens de uitvoering van de werken.

Meer informatie? Neem contact op met Katrien Vervloet of Ine Renson: groepsaankopen@3wplus.be, 02 451 53 84.

Meer info kan je ook terugvinden op www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop.

Energiefit (ver)boouwen? Leer het van een architect!

Doelgroep: iedereen met plannen om een woning te bouwen of volledig te renoveren

Eandis en architectenvereniging NAV ontwikkelden een tweedaagse cursus waarmee je alle kennis meekrijgt die je nodig hebt om duurzaam en energiezuinig te bouwen of te verbouwen. Voorkennis is niet nodig. Technische aspecten worden meegegeven in mensentaal door een ervaren architect. Hij geeft je onafhankelijke informatie over de voor- en nadelen van materialen en technieken. Hij illustreert alles met zowel goede als slechte praktijkvoorbeelden over typische bouwproblemen, zoals bouwknopen of koudebruggen.
Zowat alle aspecten van bouwen of verbouwen komen aan bod. Op het programma staan onder meer isoleren, ventileren, verwarming, sanitair en nutsvoorzieningen. Maar ook duurzame technieken, energiepremies en wetgeving staan op de agenda. De cursus eindigt met concrete oefeningen over de meest optimale keuzes en bouwconfiguraties.

Schrijf je vandaag nog in!
Deelnemen aan de Bouwfit-dagen is volledig gratis. Je krijgt ook een cursuspakket en tijdens de middag zijn er broodjes. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt.

De Bouwfit-dagen hebben plaats op zaterdag 7 en 14 oktober 2017 in de raadzaal van het gemeentehuis (Prinsenstraat 3), telkens van 10 tot 16u.
Inschrijven kan via de website www.eandis.be/energiefit.

Workshop 'De juiste plant op de juiste plaats' - 19 september 2017

Veel afval in de tuin kan je voorkomen door de juiste plantenkeuze te maken. Maak je de verkeerde keuzes, gaan je planten dood, worden ze te groot, overwoekeren ze mekaar. Als je de beplanting vooraf bepaalt, met aandacht voor de omstandigheden in je eigen tuin, zal je niet alleen veel afval, maar ook veel werk voorkomen. Hoe kunnen de omstandigheden in je tuin verschillen met die van je buurman? Hoe weet je welke plant je moet kiezen? Waar kan je raad krijgen? Begin bij deze workshop! Je wisselt ervaringen en vragen uit met elkaar en de Vlaco-lesgever met ruime ervaring.

Deze gratis workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Vlaco vzw en intercommunale Intradura.

Waar en wanneer?  De workshop gaat door op 19 september 2017 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis (Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen).

Inschrijven? Via afvalpreventie@intradura.be. 

Ecologisch bermbeheer in Grimbergen


Het Bermbesluit
Sinds het Bermbesluit van 27 juni 1984 mag een berm niet voor 15 juni gemaaid worden en een eventuele tweede maaibeurt mag pas na 15 september. Het maaisel moet binnen de tien dagen afgevoerd worden. Deze data zijn belangrijk om dieren en planten meer kans te geven. Na 15 juni is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij en hebben bepaalde soorten de kans gehad zaad te vormen. Worden ze dan afgemaaid, dan vallen de zaden op de grond en kunnen ze het volgende jaar kiemen. Hetzelfde geldt voor de zomerbloeiers, daarom mag een tweede maaibeurt pas na 15 september gebeuren. Bloeiende planten trekken duizenden insecten aan die op zoek zijn naar geschikte voedselbronnen als nectar en pollen. Een rijk insectenleven trekt dan weer andere dieren aan zoals spinnen, vogels, zoogdieren en amfibieën. Het maaisel mag niet blijven liggen omdat de bodem anders te rijk wordt. Daarvan zouden vooral grassen en brandnetels profiteren. Hoe voedselarmer de bodem, hoe meer soorten planten en kruiden er kunnen voorkomen.

Bermbeheerplan

Af en toe is er toch een afwijking nodig. Uit verkeerstechnische, landschappelijke of ecologische redenen. Dergelijke afwijkingen worden gemotiveerd in een bermbeheerplan. Wat Grimbergen betreft gaat het over een maaibeurt in mei. Om de belangrijkste bloeiwaarde van een aantal bermsegmenten te behouden en bevorderen is het noodzakelijk dat deze reeds begin mei kunnen gemaaid worden. Bovendien zijn er een aantal segmenten waar een veiligheidsmaaibeurt dient uitgevoerd te worden.

De maaiperiodes

Begin mei werden reeds volgende bermen gemaaid en zullen tussen 15 september en 15 oktober een tweede maaibeurt krijgen: 
- Benedestraat
- Diegemput (deel)
- Fabrieksweg
- Gasthuispachthofstraat (deel)
- Humbeeksesteenweg
- Kareelstraat
- Lintbaan
- Oyenbrugstraat (deel)
- Sint-Alexiusstraat
- Sparrenlaan
- Timmermansstraat
- Tommenmolenstraat (deel)
- Veldkantstraat (deel)
- Wezenhaag
- Winkelveldstraat

Onderstaande bermen kregen een veiligheidsmaaibeurt in mei:
- Langstraatje
- Voordestraat
- Warandestraat

Daarnaast zijn er nog bermen die een eerste maaibeurt zullen krijgen tussen 15 juni en 15 juli en een 2e maaibeurt tussen 15 september en 15 oktober:
- Bergstraat
- Borgtstraat
- Daalstraat
- Doornbaan
- Galgenweg
- Hof ter Weerdestraat
- Krankenstraatje
- Lintkasteelstraat
- Nieuwe Schapenweg
- Noodbeekstraat
- Potaarde
- Putweg
- Roostbaan
- 's Gravenmolenstraat (deel)
- Steenstraat
- Triohofstraat
- Veldkantstraat (deel)
- Zemstweg
- Zijpstraat en zijarm Zijpstraat
- Driesstraat
- Spiegelhofvoetweg
- Grimbergsesteenweg
- Verbrande Brugsesteenweg
- Bosstraat
- Priesterlindestraat
- Molenstraat (Humbeek)
- Spekveld
- Oude Humbeeksesteenweg (afgesloten deel)

Volgende bermen krijgen een veiligheidsmaaibeurt in de eerste helft van augustus:
- Humbeeksesteenweg (gedeelte tussen het rondpunt en de gemeenteloods);
- Warandestraat (kant stoeterij);

Volgende bermen zullen één maaibeurt ondergaan tussen 15 september en 15 oktober:
- Borgtstraat
- Diegemput (deel)
- GAsthuispachthofstraat (deel)
- Kleine Warandestraat
- Langstraatje
- Oyenbrugstraat (deel)
- Voordestraat
- Warandestraat