Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieuvergunningen

Wat is een milieuvergunning?

U moet een milieuvergunning aanvragen als u een activiteit wil opstarten die hinderlijk is voor mens of leefmilieu.

Als u een inrichting (= fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen, ...) wilt exploiteren, die hinderlijk wordt geacht voor de mens en het leefmilieu, is er, afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de milieueffecten, een milieuvergunning (klasse 1 of 2) vereist of moet u op zijn minst een melding doen van een klasse 3-inrichting.

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft. Deze rangschikking gebeurt op basis van de zogenaamde indelingslijst uit bijlage 1 van titel I van het Vlarem (de zogenaamde indelingsrubrieken).

Een klasse 1 milieuvergunning moet worden aangevraagd bij de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van de Provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. Voor klasse 2 en 3 moet men zich wenden tot het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden.

Voor veranderingen aan reeds bestaande inrichtingen (dit wil zeggen uitbreidingen, toevoegingen of wijzigingen) bestaan meerdere mogelijkheden. In een aantal gevallen is een vereenvoudigde procedure mogelijk voor klasse 1- of klasse 2-inrichtingen.

Vlarem-formulier klasse 1 en 2
Vlarem-formulier klasse 3
Vlarem-formulier overname
Vlarem-formulier kleine verandering