Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Afgesloten straten en wegomleidingen

Werken Westvaartdijk Maalbeek brug

In de Westvaartdijk dient de brug over de monding van de Maalbeek gerenoveerd te worden. Hiervoor dient de Westvaartdijk afgesloten te worden tussen de Heidebaan en de Vaartstraat. Een omleidingsroute wordt voorzien langs de Vaartstraat, de Humbeeksesteenweg en de Heidebaan. De vermelde maatregel is van kracht van 24 oktober 2016 tot en met einde werken (vermoedelijk eind 2017).

Werken Hovenierstraat

Bouwwerken zullen starten op de hoek Hovenierstraat/Singel ter hoogte van de huisnummers 31-35 voor het bouwen van appartementen. Hiervoor dient een snelmontagekraan geplaatst te worden in de Hovenierstraat ter hoogte van de werf. Deze kraan zal geplaatst worden op het voetpad en op de rijbaan. De vermelde maatregel is van kracht vanaf 2 november 2016 tot wanneer de snelmontagekraan wordt afgebroken (vermoedelijk begin mei 2017). 


Werken Meisestraat

Tijdens de uitvoering van de werken is gebleken dat enkel de werken in de Meisestraat kunnen uitgevoerd worden en de werken in de Poststraat dienen uitgesteld te worden. Hierdoor dient ook de verkeersituatie aangepast te worden.
De Meisestraat wordt afgesloten voor alle verkeer kruispunten inbegrepen langs de zijde van de Grimbergsesteenweg, uitgezonderd plaatselijk verkeer. De Grimbergsesteenweg ter hoogte van de Meisestraat wordt afgesloten voor alle verkeer.
Op de Grimbergsesteenweg tussen Tramstraat en Meisestraat wordt het verkeer geregeld door middel van het instellen van voorrangsregeling. De vermelde maatregelen zijn van kracht van 9 januari 2017 tot en met het einde van de werken (vermoedelijk 7 april 2017).
 

Werken aan de brug te Vilvoorde - omleidingsroute

Er dienen werken te gebeuren aan de de brug te Vilvoorde (Vuurkruisenlaan). Hiervoor dient de brug afgesloten te worden voor alle verkeer. Voor het transport van de boten blijft de hefbrug op zijn hoogste punt staan. Hierdoor zal een omleiding worden voorzien over Grimbergs grondgebied. Het verkeer zal omgeleid worden langs de Verbrande-brug. Door het afsluiten van de brug van Vilvoorde zal er een omleiding worden voorzien over Grimbergs grondgebied, het verkeer zal omgeleid worden langs de Verbrande-Brug.De vermelde maatregel is van kracht op zaterdag 11 februari 2017 vanaf 6 uur tot zondag 12 februari 2017 om 6 uur.

Werken Karenbergstraat

Een controle aan de gasleiding van Fluxys dient te gebeuren in de Karenbergstraat en hierdoor dient de Karenbergstraat afgesloten te worden ter hoogte van de Zijp en de Boechoutlaan en voor alle verkeer,  uitgezonderd voor plaatselijk verkeer. De vermelde maatregel is van kracht van 20 januari 2017 tot en met einde werken (vermoedelijk 28 februari 2017).

Actie van Regionaal Landschap Groene Corridor in de Voordestraat

De vraag van Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC) tot gemeentelijke samenwerking voor de actie "Op Zebrapad" met scholen betreffende het overzetten van padden in de Voordestraat. Het is de bedoeling om hiervoor tussen 6 en 10 maart 2017 deze straat af te sluiten voor het verkeer en dit telkens tussen 9.00 en 12.00 uur. De gemeente Kapelle-op-den-Bos is op de hoogte van deze actie en voorziet in de nodige signalisatie op haar grondgebied. De Voordestraat wordt afgesloten voor het doorgaand voertuigenverkeer. De vermelde maatregel is van kracht van 6 maart tot en met 10 maart 2017 tussen 9 uur en 12 uur (zal niet elke dag zijn).

Meer informatie over wegeniswerken

Meer informatie over specifieke (gemeentelijke) wegeniswerken kan je ook HIER vinden.