Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Afgesloten straten en wegomleidingen

Oprichten gebouw Romeinsesteenweg

Een gebouw dient opgericht te worden in de Romeinsesteenweg ter hoogte van huisnummer 456. Het verkeer zal geregeld worden bij middel van het instellen van voorrangsregeling waarbij het verkeer dat de versmalling tegemoet rijdt voorrang dient te verlenen aan het tegenliggend verkeer. Een doorgang voor fietsers en voetgangers blijft voorzien. De parkeerplaats voor personen met een handicap wordt opgeschoven tijdens de werken. Een snelheidsbeperking van 30 km/uur wordt ingesteld. De vermelde maatregel is van kracht van 29 februari tot en met 31 december 2016.

Werken N202 en N211

Bijkomende sonderingswerken zullen starten in het gedeelte Brusselsesteenweg (tussen Wolvertemsesteenweg en Spaanse Lindebaan) en in het gedeelte Wolvertemsesteenweg (tussen Brusselsesteenweg en Rijkenhoekstraat) zodanig dat de feitelijke werken op 1 juni 2016 van start kunnen gaan. De vermelde maatregel is van kracht van 4 april tot en met einde werken (vermoedelijk 31 december 2016).

Werken Brusselsesteenweg - werken aan duiker Maalbeek

Op woensdag 1 juni wordt er gestart met de werken aan de duiker Maalbeek in de Brusselsesteenweg. Er zullen ook werken starten aan de nutsleidingen op dezelfde dag in het weggedeelte tussen de Merodestraat en Spaanselindebaan. Door de werken aan de duiker, is er geen doorgaand verkeer mogelijk is in het weggedeelte Brusselsesteenweg tussen Wolvertemsesteenweg en Lagesteenweg (kruispunt blijft open). In het weggedeelte tussen de Merodestraat en Spaanselindebaan zal afwisselend langs weerszijden van de weg wordt gewerkt en wordt er telkens 1 rijstrook ingenomen. In het weggedeelte van de N202-Brusselsesteenweg tussen de Merodestraat en Spaanselindebaan (kruispunten niet inbegrepen) wordt éénrichtingsverkeer ingesteld waarbij de rijrichting is komende uit de richting station Grimbergen en rijden in de richting van de Ring. Deze maatregel is van kracht vanaf 1 juni 2016 tot het einde van deze werken aan de nutsvoorzieningen in hoger vermeld weggedeelte ( voorziene einddatum 15 juli 2016).
In de Spaanselindebaan wordt verbod parkeren langs weerszijden van de straat ingesteld en wordt de bestaande tonnenmaatbeperking opgeheven. Hoger vermelde maatregelen zijn van kracht vanaf 1 juni tot het einde van de werken aan de duiker en omgeving (voorziene einddatum einde 2016). De passende verkeerstekens zullen worden aangebracht om de bepalingen inzake verkeer ter kennis te brengen van de weggebruikers zo ondermeer de omleidingsroutes.


Werken Westvaartdijk Maalbeek brug

In de Westvaartdijk dient de brug over de monding van de Maalbeek gerenoveerd te worden. Hiervoor dient de Westvaartdijk afgesloten te worden tussen de Heidebaan en de Vaartstraat. Een omleidingsroute wordt voorzien langs de Vaartstraat, de Humbeeksesteenweg en de Heidebaan. De vermelde maatregel is van kracht van 24 oktober 2016 tot en met einde werken (vermoedelijk eind 2017).

Meer informatie over wegeniswerken

Meer informatie over specifieke (gemeentelijke) wegeniswerken kan je ook HIER vinden.

Werken Hovenierstraat

Bouwwerken zullen starten op de hoek Hovenierstraat/Singel ter hoogte van de huisnummers 31-35 voor het bouwen van appartementen. Hiervoor dient een snelmontagekraan geplaatst te worden in de Hovenierstraat ter hoogte van de werf. Deze kraan zal geplaatst worden op het voetpad en op de rijbaan. De vermelde maatregel is van kracht vanaf 2 november 2016 tot wanneer de snelmontagekraan wordt afgebroken (vermoedelijk begin mei 2017). 


11 novemberviering

Voor de 11 novemberviering dienen enkele straten verkeersvrij gemaakt te worden of er een verbod van toegang zal worden ingesteld.
1. Een verbod van toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder wordt ingesteld op onderstaande plaatsen:

 • kruispunt Pastorijstraat - Sint-Amandsplein;
 • kruispunt Sint-Amandsplein - Wemmelsestraat;
 • kruispunt Sint-Amandsplein - Sint-Amandsstraat;
 • kruispunt Otto de Mentockplein - rotonde;
 • kruispunt Onze-Lieve-Vrouwstraat - Vilvoordsesteenweg;
 • kruispunt Pastoor Woutersstraat - ingang parking;
 • kruispunt Prinsenstraat - parking Ex-keuken;
 • kruispunt Westvaartdijk - Vaartstraat;
 • kruispunt Westvaartdijk - Verbrandebrugsesteenweg;
 • kruispunt Kerkstraat - Benedestraat;
 • kruispunt Kerkstraat - Sint - Rumoldusstraat;
 • kerkstraat t.h.v. uitrit Delhaize;
 • kruispunt Van den Berghestraat - Van Engelgomstraat;

 
Een verbod van toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer, wordt ingesteld op onderstaande plaatsen:
 • kruispunt Wemmelsestraat - Van Wayenbergstraat;
 • kruispunt Pastoor Woutersstraat - Speelbroek;
 • kruispunt Kerkstraat - Benedestraat;
 • kruispunt Van den Berghestraat - L. Luypaertstraat.

 
Een parkeerverbod wordt ingesteld op onderstaande plaatsen:
 • Sint-Amandsplein (ontmoetingsruimte + kant Ter Borre);
 • parking monument, parking gemeentehuis - Grimbergen;
 • Westvaartdijk ter hoogte van monument - Verbrande-Brug;
 • parking monument en Kerkstraat ter hoogte van het monument - Humbeek;
 • parking monument + Van Engelgomstraat ter hoogte monument - Borgt.

 • De vermelde maatregel is van kracht op 11 november 2016.


 


Hoogtewerker Westvaartdijk - Oostvaartdijk

Een hoogtewerker dient geplaatst te worden op onderstaande plaatsen:

 1. op de Westvaartdijk - op het voetpad (rechts van de Verbrande-Brug komende van Grimbergen-centrum);
 2. op de Westvaartdijk - op de rijbaan tegenover de apotheek met nummer 150;
 3. in de Oostvaartdijk - deels op de parking van Waterwegen en Zeekanaal en deels op het grasveld;

De Westvaartdijk tegenover de apotheek met huisnummer 150 wordt afgesloten langs de kant van het kanaal. De vermelde maatregel is van kracht op 31 oktober 2016 en op 2, 3, 4, 7 en 8 november 2016.


 Verbrande Brugsesteenweg

Koppelputten dienen gegraafd te worden in de Verbrande Brugsesteenweg ter hoogte van huisnummer 168. Ter hoogte van de werfzone zal de rijbaan hierdoor versmallen waardoor het verkeer zal geregeld worden bij middel van een voorrangsregeling. Een snelheidsbeperking van 30 km/uur zal ingesteld worden. De vermelde maatregelen zijn van kracht van 26 oktober 2016 tot en met einde werken (vermoedelijk 11 november 2016).
 


 Tijdelijke school Borrekensveld

Er zal gestart worden met het bouwen van de tijdelijke school voor gemeenteschool 't Villegastje in Borrekensveld. Vanaf 15 november 2016 zullen de werken in de Poststraat - Meisestraat van start gaan. Om een optimale doorgang te voorzien voor het werfverkeer dient een parkeerverbod ingesteld te worden op onderstaande plaatsen:

 • in Borrekensveld tussen De Burtinstraat en Borrekensveld 7 en op de parkeerplaatsen tegenover dit gedeelte;
 • wegenis naast terrein Koninklijke Schenkingen (langs weerszijden);
 • in de Oude Mechelsestraat ter hoogte van de aansluiting met de weg van de Koninklijke Schenkingen;

De vermelde maatregel is van kracht van 7 november 2016 tot en met einde werken (vermoedelijk 30 november 2016).
 Werken Veldkantstraat

Kabel- en sleufwerken zullen starten in de Veldkantstraat weggedeelte tussen de Hertogenvoetweg en de Poddegemstraat. Het verkeer wordt geregeld door middel van het instellen van voorrangsregeling. Een snelheidsbeperking van 30 km/uur wordt ingesteld. De vermelde maatregel is van kracht van 7 november 2016 tot en met einde werken (vermoedelijk 11 november 2016).
 


Werken in de Poststraat en Meisestraat

De riolerings- en wegeniswerken in kader van het masterplan (fase 1) in de Poststraat en Meisestraat zullen starten. Hiervoor dient de Poststraat en de Meisestraat afgesloten te worden - kruispunten met de Grimbergsesteenweg inbegrepen, voor alle verkeer, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer (zo lang als mogelijk). Hierdoor dient een omleidingsroute voorzien te worden voor het openbaar vervoer waarbij ook rekening moet gehouden worden met het zoeken van een tijdelijke halte ter vervanging van de halte aan het Sint-Amandsplein (kerk). Deze omleidingsroute alsook deze voor het overige verkeer zal worden voorzien via de Brouwerijstraat en Kloosterstraat/Rodepoortstraat. De vermelde maatregelen zijn van kracht van 14 november 2016 tot en met einde werken (vermoedelijk 22 december 2016). Filmopnames Spitsbroers

Filmopnames zullen plaatsvinden op het Luitenant Louis Emmerechtsplein 3. Voor het plaatsen van hun voertuigen en een hoogtewerker dient er een parkeerverbod ingesteld te worden op het volledige Luitenant Louis Emmerechtsplein. Hierdoor zal het Luitenant Louis Emmerechtsplein ter hoogte van de Koningslosesteenweg worden afgesloten. De vermelde maatregelen zijn van kracht vanaf 7 november 2016 om 20 uur tot en met 11 november 2016 om 12 uur. 16de Parel van Brabant - mountainbiketocht

Op zondag 13 november 2016 zal de Parel van Brabant - mountainbiketocht van de Sas-Bikers wordt gereden. Ingevolge deze wedstrijd dienen de parkeermogelijkheden in de onmiddellijke omgeving te worden opgevoerd om een vlot en veilig verkeer tijdens de wedstrijd te garanderen. Deze kan gebeuren door het instellen van éénrichtingsverkeer in de Sint-Rumoldusstraat, komende van de Kerkstraat naar de Benedestraat toe. De vermelde maatregelen zijn van kracht op 13 november 2016 vanaf 7 uur tot het einde van het evenement.