De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 26 december
vrijdag 6 januari (vanaf 11 uur)


Voor de bibliotheken en de recyclageparken gelden bijkomende sluitingsdagen:
Zaterdag 24 en 31 december: Bibliotheken gesloten vanaf 12 uur. Recyclageparken open van 9 tot 11.30, namiddag gesloten
Vrijdag 6 januari: Bibliotheken en recyclageparken hele dag gesloten.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Naamsverandering

Elke persoon die daartoe ernstige redenen heeft, kan een met reden omkleed verzoek indienen of zijn verzoek laten indienen door een wettelijk vertegenwoordiger om van familie- of voornaam te veranderen of voor een bijzondere naamsverandering.
Het schriftelijk verzoek richt u aan FOD Justitie, dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.