De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 11 juli
vrijdag 21 juli
dinsdag 15 augustus


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Natuur

In de gemeente Grimbergen bevinden zich een aantal gebieden met een grote actuele en potentiële natuurwaarde.
Jaarlijks worden er natuurprojecten uitgevoerd (aanplanting kleine landschapselementen, ophangen zwaluwnestkastjes, herprofilering of aanleg van poelen, ...).