Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Natuur

In de gemeente Grimbergen bevinden zich een aantal gebieden met een grote actuele en potentiële natuurwaarde.
Jaarlijks worden er natuurprojecten uitgevoerd (aanplanting kleine landschapselementen, ophangen zwaluwnestkastjes, herprofilering of aanleg van poelen, ...).