Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Nieuws wegeniswerken

Wegenis- en rioleringswerken in de Meisestraat en de Poststraat

Dit project voorziet in de aanleg van een gescheiden afwateringsstelsel (RWA/DWA) ter bestrijding van erosie en wateroverlast. Tegelijkertijd wordt het wegdek binnen de projectzone eveneens volledig vernieuw.

De aanvang van deze werken is gepland vanaf 14 november 2016. En de duur van de werken wordt voorzien op 165 werkdagen (weerverlet en verlofperiodes niet meegerekend).

In een eerste fase worden de wegenis- en rioleringswerken op de kruispunten Meisestraat/Grimbergsesteenweg en Poststraat/Grimbergsesteenweg opgestart. Tijdens de werkzaamheden zullen beide kruispunten afgesloten zijn voor alle doorgaand verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers. Deze werken zullen duren tot en met 22 december 2016 (afhankelijk van de weersomstandigheden).
Na voltooiing van de werken op de kruispunten zal de Grimbergsesteenweg opnieuw opengesteld worden voor alle verkeer.

Na het kerstverlof starten de wegenis- en rioleringswerken in de Meisestraat en de Poststraat.

Klik HIER voor het omleidingsplan.

Afsluiting van de weg ter hoogte van Potaarde nr. 141

Ten gevolge van een onderspoeling van het wegdek, is de Potaarde volledig afgesloten voor alle doorgaand verkeer ter hoogte van huisnummer 141.
De herstelling van de onderspoeling is gepland voor de week van 16 augustus 2016 tot en met 19 augustus 2016.
Aan de landbouwsluis ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Alexiusstraat (tunnel) werden de nodige aanpassingen gedaan om de woningen bereikbaar te maken voor de aangelanden tot aan huisnummer 141.

Brusselsesteenweg - verplaatsing nutsleidingen tussen de de Merodestraat en de Spaanse Lindebaan

Voorafgaand aan de grote vernieuwingswerken van zowel de riolering als het wegdek in de Brusselsesteenweg, moeten de bestaande nutsleidingen verplaatst worden.

Van donderdag 4 augustus 2016 tot en met vrijdag 2 september 2016 zal de Brusselsesteenweg vanaf de de Merodestraat tot en met de Spaanse Lindebaan enkelrichting worden voor het verkeer komende van Grimbergen. De nodige verkeerssignalisatie zal aangebracht worden door de aannemer om dit alles in goede banen te leiden.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van Eandis door de firma De Cock & Partners bvba.

Gelieve er rekening mee te houden dat alle opgegeven data onder voorbehoud zijn van weers- en onvoorziene omstandigheden.

Klik HIER voor de signalisatie- en de uitvoeringsplannen.

Tegelijkertijd wordt er in de maanden augustus en september ook gewerkt aan de vervanging van de duiker van de Maalbeek en wordt de bestaande riolering vanaf de duiker tot aan het kruispunt met de Lagesteenweg vernieuwd.

Meer informatie met betrekking tot de werken in de Brusselsesteenweg kunt u steeds vinden op de website van Wegen en Verkeer Vlaams Brabant.

Werken Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) 2015 - 2018

HIER vindt u alle informatie over deze werken.

Project  22.229A Wegenis en rioleringswerken in de Populierendallaan, Weikantlaan, Berkenlaan, Esdoornlaan, Oude Schapenbaan (deels), Sparrenlaan (deels) en Verlande Vijvers.


Klik HIER voor het SIGNALISATIEPLAN fase 1 (14 februari 2017 tot en met 27 juni 2017)

Informatievergadering 13 februari 2017 - afkoppelingswerken op perceelsniveau

Powerpointpresentatie (SWBO)

Informatieavond 1 december 2014


- Powerpointpresentatie 1 (gemeente Grimbergen)
Powerpointpresentatie 2 (afkoppelingsdeskundige)
Powerpointpresentatie 3 (pdf) (Grontmij)

Update (15/02/2017)

Project Populierendallaan Rioleringsplan 1
Project Populierendallaan Rioleringsplan 2 
Project Populierendallaan Wegenisplan 1
Project Populierendallaan Wegenisplan 2Omleidingen De Lijn

De Lijn Vlaams-Brabant wil haar reizigers zo goed mogelijk informeren over voorziene omleidingen op haar buslijnen. Hier kunt u lezen hoe u best op de hoogte blijft van de geplande omleidingen.