Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Nieuws wegeniswerken

Verbrande Brugsesteenweg (gedeelte tussen de Humbeeksesteenweg en de Kareelstraat): Wegenis- en rioleringswerken

In functie van het goedgekeurd circulatieplan Verbrande Brug worden wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd in de Verbrande Brugsesteenweg (weggedeelte tussen de Humbeeksesteenweg en de Kareelstraat).

Deze werken zullen aanvangen vanaf maandag 18 september 2017, zullen 50 werkdagen in beslag nemen (weerverlet en wettelijke verlofperiodes niet meegerekend) en worden uitgevoerd oor de firma SOGA nv.

Samen met de aanleg van een gescheiden afwateringsstelsel (DWA & RWA), wordt het wegdek binnen de projectzone volledig vernieuwd.

Tijdens de werken wordt het gedeelte van de Verbrande Brugsesteenweg tussen de Humbeeksesteenweg en de Kareelstraat afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer. De nodige omleidingsroutes worden voorzien. De passende verkeerstekens worden aangebracht om de bepalingen inzake verkeer ter kennis te brengen van alle weggebruikers. Overtredingen zullen met politiestraffen of administratieve boetes worden bestraft.

Wij verontschuldigen ons reeds op voorhand voor eventuele ongemakken die deze werken zullen teweegbrengen, maar durven alvast op uw begrip te rekenen.

Geplande werken aan de Humbeeksasbrug

Vanaf zaterdag 23 september 2017 (7h00) tot en met maandag 25 september 2017 (21h00) zal de Humbeeksasbrug afgesloten zijn voor alle wegverkeer wegens geplande werken, meer bepaald het vervangen van de kabelspanners.

Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal (WenZ) door de firma DEMAKO.
Klik HIER voor het signalisatie-/omleidingsplan.

Klik HIER voor meer informatie op de website van Waterwegen en Zeekanaal (WenZ), doorklikken naar http://www.wenz.be/nl/nieuws/dd58b5d4-9c73-11e7-bbf4-005056a4002e/#.WcDQvrJJZaQ

Aanleg nutsleidingen langs de Verbrande Brugsesteenweg

UPDATE (19/9)
De aanleg van de nutsleidingen is ondertussen gebeurd, maar de koppelingen dienen nog te gebeuren om het nieuwe net in dienst te stellen. Deze werken staan gepland voor uitvoering in de maand oktober.
Vervolgens worden de overkoppelingen en de spanningsombouw uitgevoerd. De eindtermijn voor de overkoppelingen wordt voorzien op eind 2017/begin 2018 (onder voorbehoud).

In de periode van 24 april 2017 tot en met 7 juli 2017 zal de firma Aquaenergia, in opdracht van de nutsmaatschappijen, werken uitvoeren aan de nutsleidingen langs de Verbrande Brugsesteenweg. Deze werken worden uitgevoerd in verschillende trajecten.

Tijdens deze werken wordt de Verbrande Brugsesteenweg afgesloten voor alle doorgaand verkeer. 's Morgens voor en 's avonds na de werken en tijdens de weekends hebben de bewoners toegang tot hun woning.

Klik HIER voor het omleidingsplan.

Wegenis- en rioleringswerken in de Limbosbaan/Kapruin/Meerstraat (kruispunt Limbosbaan tot kruispunt Parklaan)

In het kader van het gemeentelijk project 'Limbosbaan, Kapruin en Meerstraat met aansluiting op de Gillebeek' worden de wegenis- en rioleringswerken heropgestart op dinsdag 18 april 2017 (op 12 december 2016 werd ter hoogte van het kruispunt Meerstraat/Parklaan reeds overgegaan tot uitgraving van het bufferbekken).

De werken in de Meerstraat zijn eerst aan de beurt en worden opgesplitst in drie deelfases:
- deelfase 1: Parklaan - Beemdenstraat, waarbij het kruispunt met de Parklaan open blijft;
- deelfase 2: Beemdenstraat - Rotsartlaan;
- deelfase 3: Rotsartlaan - Hof van Obbergenstraat, waarbij het kruispunt open blijft (behoudens de werkdagen voor de aansluiting, glijbekisting en asfaltering).

De omleiding voor De Lijn en het doorgaand verkeer wordt voorzien langs de Hof van Obbergenstraat, Beigemsesteenweg en Parklaan.
Als de werken uitgevoerd dienen te worden op het kruispunt Meerstraat/Hof van Obbergenstraat/Limbosbaan zal De Lijn en het doorgaand verkeer gedurende een week langs de Obbergenkouter - Beigemsesteenweg dienen te rijden. Komende van Humbeek via de Beigemsesteenweg - Hof van Obbergenstraat - Zevensterre - Obbergenkouter.

Beperkt éénrichtingsverkeer zal ingesteld worden in de Obbergenkouter tussen Zevensterre en Beigemsesteenweg, in de richting van de Beigemsesteenweg.

Tijdens de werken ter hoogte van het kruispunt met de Beemdenstraat, zal de toegang tot de Beemdenstraat steeds gegarandeerd blijven door de aannemer.

Voor de aanvang van de werken in de Limbosbaan en de Kapruin zal de aannemer bijkomende briefwisseling bezorgen aan de betrokken inwoners en landbouwers met betrekking tot de toegankelijkheid tot hun woning tijdens de uitvoering van de werken.

Bij aanvang van de werken in de Limbosbaan en Kapruin zal de Meerstraat terug opengesteld zijn voor alle verkeer.

De passende verkeerstekens zullen worden aangebracht om de bepalingen inzake verkeer ter kennis te brengen van de weggebruikers. Overtredingen zullen met politiestraffen of administratieve boetes worden bestraft.

De werken worden uitgevoerd door de firma DSV nv, en het project zal in totaliteit 100 werkdagen in beslag nemen (weerverlet en wettelijke verlofperiodes niet meegerekend).

Klik HIER voor het omleidings- en signalisatieplan fase 1
Klik HIER voor het omleidings- en signalisatieplan fase 2
Klik HIER voor het omleidings- en signalisatieplan fase 3A
Klik HIER voor het omleidings- en signalisatieplan fase 3B

Wij verontschuldigen om reeds op voorhand voor het ongemak dat deze werken zullen teweegbrengen, maar durven alvast op uw begrip te rekenen. Samen met de aannemer doen wij ons uiterste best om de werken te organiseren met respect voor 'minder hinder' en met een maximum aan toegankelijkheid en veiligheid voor de betrokken bewoners en omgeving.Wegenis- en rioleringswerken in de Meisestraat en de Poststraat


Dit project voorziet in de aanleg van een gescheiden afwateringsstelsel (RWA/DWA) ter bestrijding van erosie en wateroverlast. Tegelijkertijd wordt het wegdek binnen de projectzone eveneens volledig vernieuw.
De aanvang van deze werken is gepland vanaf 14 november 2016. En de duur van de werken wordt voorzien op 165 werkdagen (weerverlet en verlofperiodes niet meegerekend).

In een eerste fase worden de wegenis- en rioleringswerken op de kruispunten Meisestraat/Grimbergsesteenweg en Poststraat/Grimbergsesteenweg opgestart. Tijdens de werkzaamheden zullen beide kruispunten afgesloten zijn voor alle doorgaand verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers. Deze werken zullen duren tot en met 22 december 2016 (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Na het kerstverlof starten de wegenis- en rioleringswerken in de Meisestraat en de Poststraat.

UPDATE (23/2/2017): Planning voor de aanleg van de riolering in de Meisestraat (tussen de Grimbergsesteenweg en het kruispunt Singel/Van der Nootstraat).

Op woensdag 1 maart 2017 start de firma Heijmans Infra nv met de opbraak van de wegenis.
Vanaf woensdag 8 maart 2017 wordt de nieuwe riolering geplaatst. Na deze rioleringswerken worden de huisaansluitingen overgekoppeld.
Vanaf 27 maart 2017 wordt de nieuwe wegenis aangelegd (de planning hiervoor wordt later nog medegedeeld).
Gelieve vanaf woensdag 1 maart 2017 (vóór 6u30) uw voertuigen buiten de werfzone te plaatsen!

Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Werken Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) 2015 - 2018

HIER vindt u alle informatie over deze werken.

Project  22.229A Wegenis en rioleringswerken in de Populierendallaan, Weikantlaan, Berkenlaan, Esdoornlaan, Oude Schapenbaan (deels), Sparrenlaan (deels) en Verlande Vijvers.


Klik HIER voor het SIGNALISATIEPLAN fase 1 (14 februari 2017 tot en met 27 juni 2017)

Informatievergadering 13 februari 2017 - afkoppelingswerken op perceelsniveau

Powerpointpresentatie (SWBO)

Informatieavond 1 december 2014


- Powerpointpresentatie 1 (gemeente Grimbergen)
Powerpointpresentatie 2 (afkoppelingsdeskundige)
Powerpointpresentatie 3 (pdf) (Grontmij)

Update (15/02/2017)

Project Populierendallaan Rioleringsplan 1
Project Populierendallaan Rioleringsplan 2 
Project Populierendallaan Wegenisplan 1
Project Populierendallaan Wegenisplan 2Omleidingen De Lijn

De Lijn Vlaams-Brabant wil haar reizigers zo goed mogelijk informeren over voorziene omleidingen op haar buslijnen. Hier kunt u lezen hoe u best op de hoogte blijft van de geplande omleidingen.