De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 26 december
vrijdag 6 januari (vanaf 11 uur)


Voor de bibliotheken en de recyclageparken gelden bijkomende sluitingsdagen:
Zaterdag 24 en 31 december: Bibliotheken gesloten vanaf 12 uur. Recyclageparken open van 9 tot 11.30, namiddag gesloten
Vrijdag 6 januari: Bibliotheken en recyclageparken hele dag gesloten.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Norbertijnerabdij

Naast de basiliek bevindt zich de Premonstratenzerabdij. De abdij werd opgericht tussen 1124 en 1128 door de Heilige Norbertus op initiatief van de erfgenamen van Wouter Berthout, Heer van Grimbergen. In 1566 werd de abdij door de beeldenstormers in brand gestoken. In 1796 werd zij afgeschaft door de Franse administratieve overheid en in 1798 afgebroken. Door de aanwezigheid van een handjevol oudgedienden van vóór de opheffing bleef de continuïteit echter verzekerd. Vanaf 1835 ontstond er een nieuwe gemeenschap van Norbertijnen, die in 1840 plechtig bevestigd werd waardoor de abdij een nieuw leven werd ingeblazen. De Classicistische pastorie dateert van 1768. Na de Eerste Wereldoorlog werd het hele gebouwencomplex grondig gerestaureerd, waardoor de Kanunniken van de Orde der Norbertijnen een fraaie woon- en werkomgeving hebben. De abdij van Grimbergen is de oudste nog functionerende Norbertijnerabdij ter wereld. Zij is niet toegankelijk voor het publiek.