Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Vacatures

VACATURES BIJ HET OCMW


OCMW GRIMBERGEN staat voor
’samenwerken aan welzijn‘.
Zoek je een job waarin je jouw energie kwijt kan? Binnenkort organiseren wij alvast selecties voor:
1 maatschappelijk werker OCMW thuiszorgpunt
1 voltijdse deskundige in de animatie en activatie voor het woonzorgcentrum Ter Biest
1 halftijdse medewerker huishoudelijke hulp OCMW thuiszorgpunt

Concrete info vindt u hieronder.

Vervanger voor de maaltijdbedeling aan huis

Wij zoeken medewerkers die kunnen inspringen bij afwezigheid (verlof, ziekte…)
van de vaste medewerkers van de maaltijdbedeling. Het is geen vaste regelmatige tewerkstelling.

Tijdelijk contract
- startdatum zo snel als mogelijk

Voorwaarden:
- niet stempelgerechtigd werkloos zijn;
- rijbewijs B;
- beschikbaar zijn tussen 10.30 uur en 14.00 uur;
- goede gezondheid en dynamisch zijn;
- communicatief (omgaan met ouderen en zieken);
- Nederlands lezen, spreken en schrijven.

Verdere inlichtingen:

OCMW Grimbergen - personeelsdienst, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen, tel. 02 267 15 05
personeelsdienst@ocmw-grimbergen.be

1 maatschappelijk werker OCMW thuiszorgpunt (B1-B3):

vervangingscontract – datum indiensttreding maart 2017

Het OCMW thuiszorgpunt zorgt ervoor dat ouderen, zieken en personen met een beperking langer thuis kunnen blijven wonen.
Hoofddoel van de functie:
• permanentie van het OCMW thuiszorgpunt: een antwoord en oplossing bieden op vragen over thuiszorg;
• behandelen van aanvragen voor thuishulp: huishoudelijke hulp, maaltijdenbezorging, klusjesdienst en voetverzorging;
• behandelen van aanvragen voor mantelzorgtoelage, begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers.

Diploma: U bezit het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma of u bezit het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.
Brutomaandsalaris voor een voltijdse betrekking: minimum € 2.365,20 en maximum € 3.985,29.

Ons aanbod: maaltijdcheques € 6,50, terugbetaling kosten woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding, diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit, beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen.

Interesse? Stuur cv, sollicitatiebrief en een kopie van uw diploma naar de personeelsdienst:
personeelsdienst@ocmw-grimbergen.be (tel. 02 272 49 83 – 02 272 49 74);
• OCMW Grimbergen, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen.

De uiterste indieningsdatum van de kandidaturen is 19 december 2016 (poststempel telt als bewijs).
Verdere inlichtingen? Bart Heiremans, diensthoofd OCMW thuiszorgpunt, 02 272 49 63 (elke werkdag tussen 8 en 11 uur).

1 voltijdse deskundige in de animatie en activatie voor het woonzorgcentrum Ter Biest (C1-C3):

vervangingscontract - datum indiensttreding maart 2017

Hoofddoel van de functie: instaan voor de animatie en de activatie van de bewoners van het woonzorgcentrum Ter Biest.
Diploma: U bezit het diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
Brutomaandsalaris voor een voltijdse betrekking: minimum € 1.852,51 en maximum
€ 3.390,57.

Ons aanbod: maaltijdcheques € 6,50, terugbetaling kosten woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding, diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit, beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen.

Interesse? Stuur cv, sollicitatiebrief en een kopie van uw diploma naar de personeelsdienst:
personeelsdienst@ocmw-grimbergen.be (tel. 02 272 49 83 – 02 272 49 74);
• OCMW Grimbergen, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen.

De uiterste indieningsdatum van de kandidaturen is 19 december 2016 (poststempel telt als bewijs).
Verdere inlichtingen? Animatie, woonzorgcentrum Ter Biest, 02 263 63 85.

1 halftijdse medewerker huishoudelijke hulp OCMW thuiszorgpunt (E1-E3):

vervangingscontract – datum indiensttreding februari 2017

Hoofddoel van de functie: uitvoeren van huishoudelijke taken, voornamelijk poetsen, bij zelfstandig wonende personen die daarvoor niet zelf kunnen instaan.
Diploma: geen diploma vereist.
Brutomaandsalaris voor een halftijdse betrekking: minimum € 905,75 en maximum € 1.131,33.

Ons aanbod: maaltijdcheques € 6,50, terugbetaling kosten woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding, diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit, beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen.

Interesse? Stuur cv en sollicitatiebrief naar de personeelsdienst:
personeelsdienst@ocmw-grimbergen.be (tel. 02 272 49 83 – 02 272 49 74);
• OCMW Grimbergen, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen.

De uiterste indieningsdatum van de kandidaturen is 19 december 2016 (poststempel telt als bewijs).
Verdere inlichtingen?
Bart Heiremans, diensthoofd OCMW thuiszorgpunt, 02 272 49 63 (elke werkdag tussen 8 en 11 uur).

We zijn voortdurend op zoek naar verpleegkundigen en zorgkundigen

voor ons woonzorgcentrum Ter Biest
loon conform barema‘s + extralegale voordelen.

Verdere inlichtingen
over de inhoud van de functie:
wzc Ter Biest, Chrysantenlaan 50, 1850 Grimbergen
directeur Leen Van den Troost tel. 02 269 28 46
terbiest@ocmw-grimbergen.be

Sollicitaties
sturen naar de personeelsdienst: personeelsdienst@ocmw-grimbergen.be

Spontane sollicitatie

Bent u op zoek naar een job in de sociale sector?
Is er momenteel geen gepaste vacature voor u?
Dan kunt u het inschrijvingsformulier voor spontane kandidaturen downloaden,
invullen en bezorgen aan de personeelsdienst.

OCMW Grimbergen - personeelsdienst, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen, tel. 02 267 15 05
personeelsdienst@ocmw-grimbergen.be