De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 26 december
vrijdag 6 januari (vanaf 11 uur)


Voor de bibliotheken en de recyclageparken gelden bijkomende sluitingsdagen:
Zaterdag 24 en 31 december: Bibliotheken gesloten vanaf 12 uur. Recyclageparken open van 9 tot 11.30, namiddag gesloten
Vrijdag 6 januari: Bibliotheken gesloten vanaf 11 uur. Recyclageparken hele dag gesloten.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Orgaandonatie

Het gebrek aan organen is de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors met als gevolg steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten die overlijden. Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie.
Men kan organen wegnemen bij iedere overledene die in België woont op het ogenblik van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer nodig. Dit noemt men stilzwijgende toestemming. Dit betekent dat iedereen, die zich niet vooraf verzet, bereid is organen af te staan na zijn of haar dood.
Hiertegen kan u verzet aantekenen. Het verzet wordt dan via het rijksregister doorgegeven aan een centrale dienst van het departement van Volksgezondheid.
U kan ook uitdrukkelijk toestemming geven. Dit wordt eveneens doorgegeven aan de centrale dienst voor Volksgezondheid. In dit geval kunnen familieleden zich niet meer verzetten en een wegname verhinderen waarmee de overledene had ingestemd.
U kan deze beslissing op elk ogenblik herzien.
Het formulier om de verklaring af te leggen, kan u vinden op www.beldonor.be.