Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Praatcafé Dementie

Voor familieleden en geïnteresseerden

Een praatcafé dementie is
een bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden.
In het praatcafé krijgt u van een gastdeskundige voorlichting over verschillende aspecten van dementie.

Het bijwonen van een praatcafé dementie is gratis.
Meer info van de samenkomsten vindt u in de folder 2017

Samenkomsten in Grimbergen


Di. 16 mei 2017 - 20 uur
"Verliezen, rouwen... Een weg zoeken in een veranderende realtie", door Sara Mahieu, psychologe wzc Olm Bonheiden.
waar: Dienstencentrum Ter Borre, Sint-Amandsplein 7, 1853 Grimbergen, info: 02 267 38 50
Toegang gratis.

Di. 17 oktober 2017 - 20 uur
"De belevingswereld van een persoon met dementie", door Liliane Esselens, vormingsmedewerker Memo.
waar: wzc Heilig Hart, Veldkantstraat 30, 1850 Grimbergen, info: 02 270 19 00
Toegang gratis