De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 15 augustus


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.


 

Beperkte dienstverlening dienst Ruimtelijke Ordening van 24 juli tot 4 augustus.
Door onvoorziene omstandigheden zal de dienstverlening bij de dienst Ruimtelijke Ordening van 24 juli tot 4 augustus beperkt zijn. Lees HIER meer.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Reispassen

 

Alle nieuwe reispassen (ook een tweede reispas) hebben een geldigheidsduur van 7 jaar (5 jaar voor minderjarigen). Bij de gewone procedure bedraagt de wachttijd 5 werkdagen en bij de spoedprocedure 1 werkdag.
De praktijk toont echter aan dat de wachttijd langer duurt dan ons voorgesteld werd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Reken daarom 8 werkdagen voor de gewone procedure en 2 werkdagen voor de spoedprocedure.
Ook kinderen moeten in het bezit zijn van een reispas voor landen buiten de EU die dit vereisen (na te vragen bij ambassades of consulaten of raadplegen op de website).Voor de aanvraag voor de reispas van een minderjarige is steeds de toestemming nodig van de ouder die het ouderlijk gezag heeft. Voor minderjarigen is de reispas geldig voor 5 jaar.

Voor de aanvraag van een reispas moet men zich aanbieden met:
1.  Eén duidelijke gekleurde pasfoto met witte achtergrond:
           - neutrale gezichtsexpressie
           - met gesloten mond (niet fronsen, lachen)
           - geen zichtbare tanden
2.  Indien men in bezit is van een oude reispas moet men deze ook meebrengen.
 


Tarieven:
Aanvraag reispas voor volwassenen
Normale procedure
7 jaar: € 79,00

De frequente reiziger kan een reispas met 64 bladzijden aanvragen. Deze reispas wordt steeds aangevraagd via spoedprocedure, is 7 jaar geldig en kost 246 euro.

Spoedprocedure
7 jaar: € 254,00

Aanvraag reispas voor kinderen –18 jaar
Normale procedure
5 jaar: € 44,00

Spoedprocedure
5 jaar: € 219,00