De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 11 juli
vrijdag 21 juli
dinsdag 15 augustus


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Ruimtelijke Planning

Ruimtelijke planning omvat volgende aspecten:
- Gewestplannen
- Ruimtelijk structuurplan
- Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
- Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
- Gecoro (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)