Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Ruimtelijke Planning

Ruimtelijke planning omvat volgende aspecten:
- Gewestplannen
- Ruimtelijk structuurplan
- Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
- Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
- Gecoro (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)