Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Samenstelling bestuur

Contactadres :
Cultuurraad Grimbergen
P/a Cultuurcentrum Strombeek
t.a.v. Kim Segers
Gemeenteplein z/n
1853 GRIMBERGEN
cultuurraad@ccstrombeek.be

Bestuur van de Cultuurraad