De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 1 mei (Feest van de Arbeid)


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Sociale dienst

Het OCMW verzekert de maatschappelijke dienstverlening zodat iedere inwoner een menswaardig leven kan leiden. Daartoe is binnen elk OCMW een sociale dienst voorzien.

U kunt terecht bij de sociale dienst voor:

 • onderzoek recht op leefloon of financiële steun;
 • inlichtingen en advies bij geldzorgen of schulden en eventueel budgetbegeleiding;
 • opvang asielzoekers;
 • gerichte doorverwijzing bij persoonlijke, relationele en sociale moeilijkheden;
 • gerichte doorverwijzing rond werk- en huisvestingsmogelijkheden;
 • onderzoek financiële hulp bij plaatsing in een woonzorgcentrum.

Onze maatschappelijk assistenten zullen u in vertrouwen bijstaan en samen met u naar een geschikte oplossing zoeken.

   U kunt de sociale dienst bereiken

   > voormiddag: alle werkdagen 9 – 12 uur;
   > namiddag: maandag, dinsdag, woensdag 14 - 15.30 uur
      donderdagnamiddag alleen op afspraak;
   > avond: donderdagavond van 17.30 – 19.30 uur

   Huisbezoeken zijn mogelijk op afspraak.

   Voor een aanvraag kunt u tijdens de openingsuren terecht bij het onthaal van de sociale dienst.
   tel. 02 267 15 05
   fax 02 267 00 79
   e-mail: info@ocmw-grimbergen.be

   OCMW Grimbergen - sociale dienst, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)

   Hoe verloopt uw aanvraag verder, nadat u bent langs geweest?

   Voor een goede dienstverlening noteren we uw aanvraag en krijgt u een ontvangstbewijs. Na uw aanvraag start de maatschappelijk assistent een sociaal en financieel onderzoek. Dit gebeurt bij iedere aanvraag tot hulpverlening, zowel voor financiële vragen als voor andere tussenkomsten.
   Tijdens dit sociaal onderzoek tracht de maatschappelijk assistent een beeld te krijgen van uw totale situatie. Zij contacteert indien nodig andere hulpverleningsdiensten voor bijkomende informatie en controleert ook de financiële gegevens.

   De maatschappelijk assistent maakt hiervan een schriftelijk verslag en verzamelt de nodige bewijsstukken. Ze legt uw vraag voor aan het Bijzonder comité voor de sociale dienst.
   Binnen de 8 dagen na de vergadering, ontvangt u thuis een brief met een gemotiveerde beslissing.
   Als u niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan u beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank. De nodige informatie hierover vermelden we in elke beslissingsbrief.

   De verwarmingstoelage

   De verwarmingstoelage dient u aan te vragen bij het OCMW van uw gemeente
   binnen de 60 dagen na de levering.

   Lees meer over de voorwaarden in de infofolder "Heeft u recht op een verwarmingstoelage ?"
   Aanvraagformulier verwarmingstoelage