Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Groep Intro

Het OCMW werkt samen met de Groep Intro.

Groep INTRO regio Vlaams-Brabant is een vormings- en opleidingscentrum. Zij richten zich specifiek tot maatschappelijk kwetsbare jongeren en volwassenen, laaggeschoolde werkenden en werkzoekenden, leefloners , herintreders, mensen die op één of ander manier door de mazen van de netten dreigen te vallen.
Met hun activiteiten willen ze mensen kansen geven tot volwaardige participatie in de samenleving en hun tewerkstellingskansen vergroten

Het OCMW heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de VZW Spectrum, een onderafdeling van groep Intro. Door deze samenwerking kon het aanbod van de klusjesdienst van het OCMW worden uitgebreid.