De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 15 augustus


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.


 

Beperkte dienstverlening dienst Ruimtelijke Ordening van 24 juli tot 4 augustus.
Door onvoorziene omstandigheden zal de dienstverlening bij de dienst Ruimtelijke Ordening van 24 juli tot 4 augustus beperkt zijn. Lees HIER meer.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Stedenbouwkundige aanvraag

Wanneer hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het vellen van bomen?

Indien voor een hoogstammige boom (een stamomtrek vanaf 1 m, gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld), niet aan alle van volgende punten wordt voldaan, voor zowel loofbomen als naaldbomen, is er een stedenbouwkundige aanvraag nodig:
- ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
- ze zijn gelegen in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied, en niet in een woonparkgebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied;
- ze bevinden zich op huiskavels van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein;
- ze zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw;

Welke documenten hebt u nodig?

U dient een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met de documenten voor terrein aanlegwerken (volgens de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbesluiten) in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen.
formulieren