De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 11 juli
vrijdag 21 juli
dinsdag 15 augustus


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Subsidies

De sportraad van Grimbergen heeft in samenwerking met de Sportdienst
een subsidie- en erkenningsreglement uitgewerkt dat werd goedgekeurd
door de algemene vergadering van de sportraad en de gemeenteraad
van 11 december 2008: (terminologie subsidiereglement)

Subsidie- en erkenningsreglement sportverenigingen Grimbergen


Jaarlijks dienen de sportverenigingen een infoformulier in te vullen,
dat tevens gebruikt wordt om de subsidies te berekenen.
Bovendien is het invullen van dit formulier verplicht
om te kunnen genieten van het voordeeltarief huur sportaccommodaties
"Grimbergse erkende vereniging lid van de sportraad";
zoniet wordt de huurprijs vermenigvuldigd met 3.

Inlichtingsformulier sportverenigingen 2014:

vooraleer dit formulier op te sturen naar de sportdienst:
eerst op je eigen pc bewaren
en pas dan meesturen als toegevoegd bestand.

Decreten en uitvoeringsbesluiten

"Sport voor Allen" - decreet - uitvoeringsbesluit

Uitvoeringsbesluit impulssubsidie