De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 11 juli
vrijdag 21 juli
dinsdag 15 augustus


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

OCMW thuiszorgpunt 
is er voor bejaarden, zieken en personen met een beperking.OCMW thuiszorgpunt
gsm 0491 71 72 00 (9 - 12 uur)
thuiszorgpunt@ocmw-grimbergen.be


Dag van de mantelzorger 23 juni

Op 23 juni zetten we onze 320 mantelzorgers graag extra in de bloempjes.
We danken hen voor hun engagment en inzet waardoor de thuiswonende zorgbehoevende ouderen in hun vertrouwde thuisomgeving hier in Grimbergen kunnen blijven wonen.
De brochure 'Zo lang mogelijk thuis blijven wonen'
geeft een overzicht van de ondersteunde diensten
voor thuiszorg voor 60-plussers in onze gemeente.