De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 11 juli
vrijdag 21 juli
dinsdag 15 augustus


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Wat is een adviesraad?

Naast de commissies die opgericht zijn en werken in de schoot van de gemeenteraad, biedt het Gemeentedecreet aan de gemeenteraad ook de mogelijkheid om daarbuiten raden en overlegstructuren (zgn. adviesraden) in te stellen.

Met adviesraad wordt bedoeld elke vergadering van personen, ongeacht hun leeftijd, die er door de gemeenteraad mee belast wordt een advies te formuleren over één of meer vraagstukken.

Er bestaan verplicht ingestelde adviesraden, cf. o.m. de cultuurraad, de jeugdraad, de sportraad, de Gecoro,…

De gemeenteraad besliste tevens autonoom enkele niet-verplicht ingestelde adviesraden op te richten (cf. o.m. de middenstandsraad, de seniorenraad, de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking / GROG), …

Deze adviserende organen brengen niet-bindende adviezen uit ten behoeve van de gemeenteraad.