De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 15 augustus


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.


 

Beperkte dienstverlening dienst Ruimtelijke Ordening van 24 juli tot 4 augustus.
Door onvoorziene omstandigheden zal de dienstverlening bij de dienst Ruimtelijke Ordening van 24 juli tot 4 augustus beperkt zijn. Lees HIER meer.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Stage


Wenst u in het OCMW een stage te doorlopen?

Dat kan. We willen stagiairs op een goede manier kunnen begeleiden en beperken daarom het aantal stagiairs. Om in aanmerking te komen voor een stage, neemt u best contact op met de dienstverantwoordelijke van de plaats waar u stage wilt volgen. Het diensthoofd oordeelt of er op dat moment ruimte en tijd kan vrijgemaakt worden om u te begeleiden. Bij een positief antwoord, leggen we uw aanvraag ter goedkeuring voor aan de OCMW-raad.

Voor wie?

Voor studenten en personen die een opleiding volgen.
Zowel studenten als hun begeleiders (school) kunnen een aanvraag indienen.

We geven voorrang aan Grimbergenaars en vragen u daarom bij uw aanvraag uw adres te vermelden.

Kostprijs?

Stage volgen is uiteraard gratis. U krijgt ook geen vergoeding voor de gepresteerde uren. Wij hopen u voldoende ervaring te kunnen bieden.

Hoe aanvragen?

We vragen u om bij uw stageaanvraag duidelijk te vermelden:
- over welke stage het gaat;
- welke opleiding u volgt en hoe lang de stage duurt.

Vermeld ook gerust wat u graag wil aanleren of welke beroepservaring u wenst op te doen.

Meer info en aanvragen:

bij OCMW personeelsdienst
per mail: personeelsdienst@ocmw-grimbergen.be