De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 11 juli
vrijdag 21 juli
dinsdag 15 augustus


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen. (nieuwe openingsuren sinds 01/05/2017)
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

NUTSMAATSCHAPPIJEN - Geplande werken / werken in uitvoering

Onderhoud voorbehouden zone FLUXYS-installaties

In het kader van het Koninklijk Besluit van 24 januari 1991 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor het gasvervoer door middel van leidingen, zal Fluxys tijdens de maanden augustus, september, oktober en november 2016 opdracht geven aan een aannemer om de nodige maaiwerken uit te voeren, om zo de voorbehouden zone aan weerszijden van de aardgasvervoerinstallatie(s) blijvend te vrijwaren van bomen en struiken.
Op het grondgebied van Grimbergen betreffen dit maaiwerken rond de aardgasvervoerinstallaties 330160 Winksele - Sint-Martens-Bodegem en 330137 Grimbergen - Sibelgaz Strombeek.