De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 1 mei (Feest van de Arbeid)


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.
Nieuwe openingsuren Pierebad vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei gelden er nieuwe openingsuren in het Pierebad.

Klik HIER voor het nieuwsbericht.

Klik HIER voor meer informatie over zwembad Pierebad.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

WOONPLAN

Wat is een woonplan?

Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument waarin de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid worden aangegeven. Het woonplan werd uitgewerkt door de Intergemeentelijke samenwerking Regionaal Woonbeleid Noord, in samenwerking met de verschillende lokale woonactoren. Het vertrekt vanuit de kennis en analyse van cijfergegevens van de lokale woonsituatie, het eindresultaat is een planningsproces door de verschillende woonactoren.

Aan de hand van het omgevingsonderzoek van de bestaande toestand kunnen de behoeften beter worden ingeschat en kunnen bijgevolg juistere beleidskeuzes worden gemaakt. Een goedgekeurd woonplan is richtinggevend en schept een kader voor de beleidsvoering.

Het woonplan is een lange termijn werkdocument voor zowel administratie als beleid, is een insteek voor concrete projecten en zet aan tot continue overleg en bespreking.

Het woonplan van Grimbergen werd door de gemeenteraad op 1 maart 2012 definitief goedgekeurd.