Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Grimbergen start bevraging rond nieuwe KMO-zone

Onder impuls van de schepen van lokale economie en de burgemeester zal er bij een heel aantal Grimbergse bedrijven gepolst worden naar hun interesse om een nieuwe KMO-zone te realiseren in de gemeente.
 
Als locatie voor de nieuwe KMO-zone denkt de gemeente Grimbergen aan een terrein langsheen de Wolvertemsesteenweg, naast het terrein waar nu Colruyt, E5-mode en Hubo gevestigd zijn.
 
Na deze eerste bevraging zal er een groter onderzoek opgestart worden in samenwerking met Haviland en de KU Leuven waarbij de bedrijven die zich hebben kenbaar hebben gemaakt, dieper zullen worden bevraagd. De nodige budgetten zijn hiervoor reeds vastgelegd in de begroting.
 
“Deze nieuwe KMO-zone moet plaatselijke startende bedrijven, bedrijven uit Grimbergen die op hun huidige locatie onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden hebben of zonevreemd gelegen zijn, een kans bieden op verdere ontwikkeling. Zo willen we voorkomen dat nieuwe of goed draaiende bedrijven wegtrekken uit Grimbergen”, aldus schepen Kevin Vleminckx.
 
Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met de ambtenaar voor lokale economie Katrien Van Aken, katrien.vanaken@grimbergen.be.