Registratie hond en kat

Jaarlijks kunnen heel wat verloren gelopen honden en katten niet terugkeren naar hun baasjes omdat de dieren niet (correct) zijn gechipt en/of geregistreerd. Vaak is dit te wijten aan een verhuis waarbij men is vergeten de gegevens van de dieren te laten aanpassen. Correct chippen en registreren van honden en katten kan heel wat leed (zowel bij dier als mens) besparen.

Registratie hond

De registratie is verplicht voor elke hond in België en moeten gebeuren in de databank DogID.
De hond die de burger koopt moet al geregistreerd zijn en de verkoper moet de overdracht doorgeven aan de databank. Als dit niet gebeurd is, kan de koper dit zelf nog in orde laten brengen.
Voor meer info: Identificatie en registratie van honden | Vlaanderen.be 

Registratie kat

Elke kat moet geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd worden. Zeker wanneer de kat verkocht of weggegeven wordt. De persoon die de kat weggeeft of verhandelt, is hiervoor verantwoordelijk, ook als de kat gratis wordt weggegeven.
Veer meer info: https://www.vlaanderen.be/identificatie-en-registratie-katten 

Meer info ivm het verplicht registreren van andere diersoorten: https://www.vlaanderen.be/dieren-houden 

Een huisdier kopen in Wallonië

Vanaf 1 juli 2022 moet iedereen in Wallonië die een dier wil kopen, adopteren of krijgen, een vergunning kunnen voorleggen. Deze vergunning moet aangevraagd worden bij het gemeentebestuur van de woonplaats van de Waalse koper en geldt als bewijs dat deze persoon het recht heeft om dieren te houden. Verkopers zijn verplicht om dit document op te vragen.

Wat als u in Vlaanderen woont?

 • Asielen, verkopers en kwekers in Vlaanderen moeten dit document niet opvragen, ook niet als de koper of adoptant in Wallonië woont.
   
 • Kopers die in Vlaanderen wonen en een dier willen aanschaffen in Wallonië, moeten dit document kunnen voorleggen. Ze moeten dit vooraf aanvragen en verkrijgen bij:
  Directeur Général du Service Public de Wallonie, Ressources Naturelles, Environement, Agriculture
  Avenue Prince de Liège 15
  5100 Jambes
  Mail: fichiercentral.environnement@spw.wallonie.be
  U vermeldt steeds uw naam, adres en rijksregisternummer.

Dierenwelzijn Vlaanderen Huisdierinfo