Aandacht voor voetgangers en fietsers

Het mobiliteitsplan wil inzetten op verkeersleefbare kernen op maat van fietsers en voetgangers. Om de ambities van het mobiliteitsplan waar te maken, moeten we vertrekken van een logisch opgebouwd netwerk.  Binnen de netwerken bepalen we hoe ver verschillende vervoersmodi passen in een straat of omgeving.

In woongebieden leggen we de focus op verplaatsingen te voet of met de fiets. We weren doorgaand gemotoriseerd verkeer zoveel als mogelijk. De verbindingsassen maken het fietsers makkelijker om zich te verplaatsen. Afhankelijk van het netwerk kijken we of en hoe er plek is voor openbaar vervoer en personenwagen.

Voetgangers

In onze gemeente zijn verschillende kleine en grotere kernen waarin alles gelegen is op wandelafstand. Ook in de grootste kern, Strombeek-Bever, is de afstand van de rand tot het centrum niet groter dan 1 km. We willen mensen motiveren om zoveel mogelijk korte afstanden te voet te doen. Daarom zetten we in op comfortabele en veilige voetgangersvoorzieningen.

  1. Veilige oversteekplaatsen: oversteekplaatsen aan scholen, haltes van openbaar vervoer en drukke voetgangerswegen worden veiliger gemaakt door bv. betere zichtbaarheid, andere inrichting of beperken van de snelheidslimiet.
  2. Connectie met openbaar vervoer: vlotte en veilige connectie naar haltes van openbaar vervoer zijn nodig.
  3. Randparkings: een goede bereikbaarheid te voet is essentieel om succesvolle randparkings te hebben.
  4. Aanvullingen op schoolroutes: de belangrijkste schoolroutes worden toegevoegd aan het wandelnetwerk.
  5. Trage wegen: trage wegen worden opgewaardeerd en onderhouden.


Fietsers

Het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) is een netwerk van gemeenteoverschrijdende fietsinfrastructuur dat woonkernen en attractiepolen met mekaar verbindt. 

De lokale verbindingswegen zorgen voor verbinding tussen dit BFF en de lokale bestemmingen zoals woonwijken, scholen, recreatie en cultuur... De schoolroutes vormen de basis van het lokaal fietsnetwerk.


We merken dat veel lokale en bovenlokale fietsverbindingen samenkomen in kernen waar de beschikbare ruimte vaak beperkt is. Met fietszones willen we ervoor zorgen dat iedereen zich op een zorgeloze manier kan verplaatsen naar bestemmingen binnen de centra van Grimbergen en Strombeek-Bever. Voor kleinere kernen als Humbeek, Beigem en Borcht wordt gezocht naar locaties waarbij een fietsstraat meer comfort kan bieden aan de fietsers.


Op fietsverbindingen waar een fietszone of fietsstraat niet mogelijk is, zetten we maximaal in op een comfortabele (gescheiden) fietsinfrastructuur.

De meerderheid van de fietsongevallen gebeuren ter hoogte van kruispunten. Verschillende gevaarlijke kruispunten worden prioritair aangepakt om de fietsveiligheid te verhogen. We hebben ook aandacht voor vlotte overgangen tussen fietspaden en de rijbaan.

Naast vlotte fietsverbindingen is het ook belangrijk dat er voldoende fietsenstallingen zijn.

Mobiliteitsplan voetgangers en fietsers.pdf978,6 Kb(pdf)